REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU DRUŻYNOWEGO pt. „The Adventures of LingwiStaś” NA KREATYWNĄ WYPOWIEDŹ PISEMNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

NewsyMożliwość komentowania REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU DRUŻYNOWEGO pt. „The Adventures of LingwiStaś” NA KREATYWNĄ WYPOWIEDŹ PISEMNĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM została wyłączona

I  

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu;koordynator: mgr Katarzyna Widera

II

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

– doskonalenie umiejętności sztuki pisania w języku obcym (język angielski)

– praca w zespole

– rozwijanie kreatywności uczniów

III                                                                                                                                                                                                                                                                TERMIN I MIEJSCE                                                                                                                                                                                                                                   IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.S.Staszica w Sosnowcu;  wramach Festiwalu Języków Obcych; podczas lekcji lektoratowych.

IV                                                                                                                                                                                                                                       NAGRODY                                                                                                                                                                                                                                  Wszyscy uczestnicy zwycięskich drużyn otrzymają ocenę celującą z języka angielskiego wagi 3.                                                                            Zwycięskie prace będą opublikowane na stronie internetowej Szkoły w zakładce:  Dla Uczniów / Lingwistaś

V

TEMATYKA KONKURSU

Kilkuosobowe drużyny uczniów (2-4 osób) stworzą w ramach jednej jednostki lekcyjnej (45 minut) wypowiedź pisemną w języku angielskim na zadany temat.

Po zakończeniu lekcji – po upływie 45 minut – wspólną, twórczą pracę należy przerwać, a jej efekty – Wasze dzieło J podpisaneimionami i nazwiskami wszystkich członków drużyny oraz klasą – należy przesłać do koordynatora konkursu (Katarzyna Widera)jako załącznik/dokument tekstowy przez MS Teams (czatem). W przypadku, gdyby brakło Wam czasu na „dosłownie  – dopisanie kilku ostatnich zdań / zamknięcie myśli”, dopuszczalne jest dokończenie pracy po lekcji,  w tej samiej drużynie uczniowskiej J, w czasie nie dłuższym niż 15 minut!

Czas przeznaczony na przepisywanie zadania w edytorze tekstu nie wlicza się do regulaminowego czasu pracy nad zadaniem. Termin nadsyłania prac mija w środę, 01.02.2023r. o godz. 17:00.

Prace będą ocenianie pod względem

– realizacji wymaganych treści

– kreatywności

– poprawności leksykalno-gramatycznej

 

Festiwal Języków Obcych 2023:

Intro:   Przeglądając Facebook’a, Lingwistaś natknął się na konto współczesnego amerykańskiego twórcy i jego przemyślenia:

 

 

Zadanie:   Stwórzcie w języku angielskim dwuakapitowy tekstz elementami dialogu, w którym opiszecie dwie sytuacje, które zobrazują czym jest uprzejmość / KINDNESS. W pierwszym akapicie LingwiStaś ma zostać ukazany jako „adresatuprzejmości” to wobec niego uczyniono coś uprzejmego. W drugim akapicie LingwiStaś ma być przedstawiony w roli „nadawcy uprzejmości” – to on staje się inicjatorem jakiegoś dobrego uczynku.

Praca powinna zawierać około 200 słów oraz przynajmniej trzyspośród następujących przysłówków:                                                                                                                                           ADMITTEDLY – co prawda;    DESERVEDLY – zasłużenie;    DETERMINEDLY – z wielką determinacją;   EXCITEDLY – z ekscytacją;      HEATEDLY – zażarcie;    REPEATEDLY – wielokrotnie;     REPORTEDLY – podobno;    SUPPOSEDLY – ponoć;

Przysłówki należy napisać drukowanymi literami, żeby były widoczne* J

Wskazówka gramatyczna:

*Miejsce przysłówka w zdaniu zależy od jego typu. Przysłówki sposobu (adverbs of manner), których głównym zadaniem jest urozmaicenie wypowiedzi i dodanie jej dynamiki, odpowiadają na pytanie: jak? w jaki sposób? i umieszczone są po orzeczeniu lub po dopełnieniu (po czasowniku jaki opisują) – n.p. She spoke gently.

Często w tekstach literackich przysłówki sposobu znajdują się na początku zdania, aby przyciągnąć uwagę czytelnika lub rozbudzić ciekawość – n.p. Gently she touched his shoulder.

PROSZĘ ZAINSPIROWAĆ SIĘ PONIŻSZYMI ZRZUTAMI EKRANU – ze słownika Oxford Learner’s Dictionaries – ABY WYBRANE PRZEZ WAS PRZYSŁÓWKI UMIEŚCIĆ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU W ZDANIU:

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress