RELACJA Z WYSTAWY ?? (+ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania RELACJA Z WYSTAWY ?? (+ENG. VERSION) została wyłączona

Na jednej z ostatnich lekcji klasa 2D wraz z panią profesor Dominiką Szwed udała się do pałacu Schoena, gdzie uczniowie mogli zobaczyć dwie wystawy: fotografie Wojciecha Prażmowskiego oraz szkło użytkowe.

Od razu po wejściu zwróciły uwagę uczniów szklane eksponaty, takie jak wazony, popielniczki, cukiernice. Ich skomplikowana budowa oraz nietypowe dla szkła użytkowego kolory zostały świetnie wyeksponowane, podkreślając subtelne przejścia tonalne. Są to formy z lat 60. lub 70., które często można znaleźć na swoich strychach czy piwnicach, nie zdając sobie sprawy z ich wartości.

Tuż obok znajdowało się już szkło współczesne, którego autorzy znacznie mniej uwagi przykładają do symetrii i proporcjonalności. Są one pewnego rodzaju „zabawą” kształtem.

Następnie uczniowie przeszli na wystawę poświęconą pracom Wojciecha Prażmowskiego, którą zatytułowano „Sny ze srebra”. Tytuł wystawy nawiązuje do utworu Zygmunta Krasińskiego „Przedświt”. Prażmowski jest bowiem z Częstochowy, miasta znajdującego się blisko Złotego Potoku Krasińskich. Jest on fotografem kreacyjnym, co wyraźnie widać między innymi na fotografiach z cyklu „Południe”, jak i „Biało-czerwono-czarna”. Zdjęcia te to „przekroczenie horyzontów tego, co uchwytne i świadome”. Ukazuje on destrukcję, nostalgię i zniszczenie, co można uznać za krytykę globalizacji. Uczniowie byli zaintrygowani wyobrażeniami artysty i spędzili dużo czasu, dyskutując właśnie na temat tej, po części przygnębiającej wizji świata, którą autor wysnuwał chociażby na temat Polski przełomu XX i XXI w.

 Amelia Majos, 2D

 

During one of the last lessons, Class 2D, together with Professor Dominika Szwed, went to the Schoen Palace, where they could see photographs by Wojciech Prażmowski and applied glass. As soon as they entered, they could see such forms as vases, ashtrays and sugar bowls with complex construction and various colors, which were brilliantly displayed, emphasizing subtle shade transitions. These are forms from the 1960s or 1970s, which we can often find in our attics or basements without realizing their value.

Right next to them was already contemporary glass, whose authors pay much less attention to symmetry and proportionality. They are a kind of „play” with shape.

The students then moved on to the second exhibition devoted to the works of Wojciech Prażmowski, which was titled „Sny ze srebra.” The title of the exhibition refers to Krasiński’s work „Przedświt”. This is because Prażmowski is from Czestochowa, which lies next to Krasinski’s Zloty Potok. He is a creative photographer, which is clearly evident in the photographs of both the „Południe” and „Biało-czerwono-czarna” series. These photos are crossing the horizons of what is graspable and conscious. It shows destruction, nostalgia and devastation, which can be seen as a critique of globalization. The students were incredibly intrigued by the artist’s imagery and spent a lot of time discussing this depressing vision of the world, which the author put forward, for example, about Poland at the turn of the 21st century.