Spotkanie Staszicaków z Prezydentem Sosnowca

NewsyMożliwość komentowania Spotkanie Staszicaków z Prezydentem Sosnowca została wyłączona

W ramach działającego w naszym Liceum Uczniowskiego Klubu Polityki prowadzonego przez prof. Janusza Kubickiego 13 lutego odbyło się w „Staszicu” spotkanie młodzieży z klas medialno-prawnych z Prezydentem Sosnowca – Panem Arkadiuszem Chęcińskim. Poza uczniami uczestniczył w nim także Dyrektor Liceum – Pan Grzegorz Walotek. Całość znakomicie prowadzili uczniowie „Staszica” – Aleksandra Korzec i Jakub Szkutnik. W trakcie godzinnego spotkania młodzież pytała Prezydenta m. in. o perspektywy rozwoju naszego miasta, walkę władz miejskich ze smogiem i inne działania proekologiczne (hulajnogi elektryczne, system rowerów miejskich IV generacji), budowę kompleksu sportowego w Sosnowcu, miejski program stypendialny dla najzdolniejszych uczniów oraz o źródła motywacji Prezydenta do angażowania się w liczne działania na rzecz lokalnej społeczności. Przebiegające w kulturalnej i miłej atmosferze spotkanie młodzieży z Prezydentem Sosnowca było znakomitą okazją do poznania przez uczniów niektórych problemów naszego miasta oraz prorozwojowych działań podejmowanych przez władze samorządowe.