SPOTKANIE Z POEZJĄ WISŁAWY SZYMBORSKIEJ (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania SPOTKANIE Z POEZJĄ WISŁAWY SZYMBORSKIEJ (+ENG. Version) została wyłączona

Rok 2023 ogłoszony był m.in. rokiem Wisławy Szymborskiej, polskiej poetki i laureatki Literackiej Nagrody Nobla, w 100. rocznicę jej urodzin. Z tej okazji grupa uczniów z klasy 2dzorganizowała w bibliotece spotkanie poświęcone jej poezji. Dzięki informacjom przygotowanym przez Lilianę Bulińskąoraz Amelię Siwek dowiedzieliśmy się wiele o życiu i twórczości poetki, a także poznaliśmy różne ciekawostki na jej temat. Kolejnym punktem spotkania było głośne czytanie wierszy Szymborskiej oraz wysłuchanie muzycznych realizacji wierszy w wykonaniu Maanamu oraz Sanah. Co prawda, „nic dwa razy się nie zdarza”, ale mamy nadzieję, że będziemy kontynuować spotkania z twórczością polskich poetów.

 

———

The year 2023 was titled, among the others, the year of Wisława Szymborska, polish poet and Nobel’s literatureaward laureate, because of her 100th birthday. Due to thisoccasion, a group of students from class 2d has organised a meeting dedicated to her poetry. The meeting was organised in school library. Thanks to informations prepared by Liliana Bulińska and Amelia Siwek, we learned various facts aboutWisława’s life and her poetic works, and a lot of curios abouther in general. The next part of the meeting covered readingSzymborska’s poems out loud and listening to musicadaptations of them by Maanam and Sanah. AlthoughNothing comes twice and nothing will”, we hope we couldcontinue organising the meetings with creations of otherpolish poets.