STASZIC MIERZY WYSOKO ! NAJLEPSZE LICEA W POLSCE W RANKINGU „NEWSWEEKA”

NewsyMożliwość komentowania STASZIC MIERZY WYSOKO ! NAJLEPSZE LICEA W POLSCE W RANKINGU „NEWSWEEKA” została wyłączona

STASZIC zawsze mierzy wysoko.
Wysoko zmierzono nasze dokonania w najnowszym ogólnopolskim rankingu szkół – tygodnik „Newsweek Polska” 15 VI 2020 opublikował zestawienie 100 NAJLEPSZYCH LICEÓW.

Oto wyniki IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

STASZIC to najlepsze liceum w Zagłębiu i w Sosnowcu !

STASZIC plasuje się na drugiej pozycji pośród liceów Metropolii !

STASZIC uzyskuje czwartą lokatę w województwie śląskim !

STASZIC na 41 miejscu w Polsce !

STASZIC gratuluje liceom, które zajęły w województwie miejsca 1 – 3: V LO w Bielsku-Białej, LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej oraz V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach!

Założenia merytoryczne, według których oceniano szkoły, przygotowała kapituła, a w skład weszli:

  • dr Anna Budzanowska – wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego;
  • prof. dr hab. nauk społecznych Marek Konopczyński – pedagog resocjalizacyjny;
  • prof. dr hab. nauk ekonomicznych Marek Rocki – były senator RP i przez trzy kadencje rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  • Krystyna Starczewska – prezeska Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, nauczycielka i współtwórczyni ZSSO „Bednarska” w Warszawie;
  • Dariusz Ćwiklak – zastępca redaktora naczelnego „Newsweek Polska”.

Co decydowało o pozycji szkoły w zestawieniu?

Po pierwsze: efektywność liceum, czyli procent sukcesów maturalnych w danej szkole oraz średnie procentowe z następujących egzaminów: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz z przedmiotów fakultatywnych (jako średnia ważona).

Po drugie: EWD – Edukacyjna Wartość Dodana, czyli wskaźnik postępów kształcenia na podstawie porównania wyników egzaminów gimnazjalnych (na progu liceum) z wynikami matur (ukończenie liceum); uwzględniono średnią wartość EWD – na podstawie języka polskiego, matematyki oraz innych przedmiotów humanistycznych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Po trzecie: olimpijczycy w olimpiadach krajowych i międzynarodowych.

Po czwarte: liczba języków obcych w ofercie edukacyjnej liceum.

Szczegółowe omówienia kryteriów i współczynników, a także tabele rankingów – krajowego [100 najlepszych szkół] i wojewódzkich [„dwudziestki” znakomitych liceów w regionie] – można znaleźć w bieżącym numerze „Newsweeka” [nr 25/2020].

Wszyscy czujemy się docenieni i zobowiązani !

Gratulacje dla Profesorów i Uczniów oraz Absolwentów STASZICA !