STASZIC ZAJMUJE CAŁE PODIUM!

NewsyMożliwość komentowania STASZIC ZAJMUJE CAŁE PODIUM! została wyłączona

IX LO im. M. Kopernika w Lublinie od kilkunastu już lat organizuje ogólnopolskie konkursy promujące język hiszpański. W tym roku organizatorzy zaprosili wszystkich chętnych do I Edycji Międzyszkolnego Konkursu Video „Aquí se habla español” pod honorowym patronatem Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii.

Zainteresowani uczniowie mieli przygotować krótki film w wybranej kategorii tematycznej: scenkę sytuacyjną, reklamę lub miniprzewodnik po swoim regionie. Po roku oglądania podobnych projektów w wykonaniu moich uczniów byłam pewna, że to coś w sam raz dla nich, ponieważ wielokrotnie zaskoczyli mnie nie tylko własną kreatywnością i zaangażowaniem, ale także poziomem różnorodnych umiejętności technicznych koniecznych do stworzenia minihistorii filmowych.

Powiedzieć, że naszym reprezentantom poszło dobrze, to nic nie powiedzieć. W kategorii szkół średnich zajęliśmy bowiemwszystkie miejsca na podium, łącznie z wyróżnieniami! I miejsce zajął film „weterynaryjny” Izy Dziubek i Gabrysi Łaty z klasy 2b, II miejsce – wspomnienia z szalonej, staszicowej przeszłości trzydziestopięcioletnich – produkcja Dominiki Supernak i Mai Bysiec z 2c, III miejscem nagrodzono zaś profesjonalny przewodnik po Czeladzi i Będzinie Jakuba Muchy i Jana Radzięty z 2b. Wyróżnienia zdobyły: dynamiczny spacer po Pogoni Zosi Skowronek z 1d i Natalii Kucharskiej z 1c oraz świetnie zmontowana opowieść o osiedlu Naftowa Michała Konopki z 1a.

Wniosków nasuwa się kilka. Po pierwsze, warto brać udział w konkursach. Po drugie, warto być dumnym z małych ojczyzn. Po trzecie, nasi uczniowie (nie tylko zresztą ci, którzy teraz z niecierpliwością czekają na nagrody) są super! 😉

Gratulacje!

STASZIC TAKES IT ALL!

IX LO in Lublin has been organizing nationwide competitions to promote the Spanish language for more than a dozen years. This year, the organizers invited all those willing to participate in the First Edition of the Video Contest „Aquí se habla español” under the honorary patronage of the Office of the Counselor for Education of the Embassy of the Kingdom of Spain.

The task was to prepare a short video in a chosen category: a skit, an advertisement or a mini-guide to their region. After a year of watching similar projects performed by my students, I was sure that this was something right up their alley: over the course of the year, they repeatedly surprised me not only with their own creativity and commitment, but also with the level of diverse technical skills necessary to create mini film stories.

To say that our representatives did well is to say nothing. In the high school category we took all the podium places, including honorable mentions! First place went to the „veterinary” film by Iza Dziubek and Gabrysia Łata from IIb, second place to the memories of the crazy Staszic past of thirty-five-year-old Dominika Supernak and Maja Bysiec from II c, while third place was awarded to the professional guide to Czeladź and Będzin by Jakub Mucha and Jan Radzięta from IIb. Honorable mentions, in turn, were won by a dynamic walk through Pogoń by Zosia Skowronek from Id and Natalia Kucharska from Ic, and a brilliantly edited story about the Naftowa by Michał Konopka from Ia.

Some conclusions. First of all, it’s worth taking part in competitions. Second, it’s worth being proud of our small homelands. Third, our students (not only those, by the way, who are now waiting impatiently for awards) are great!;)

Congratulations!