STASZICOWSKA KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW

NewsyMożliwość komentowania STASZICOWSKA KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW została wyłączona

Jeżeli jesteś ósmoklasist(k)ą, ciekawość świata i nauka to Twoje pasje i chciał(a)byś uczestniczyć w „życiu Staszica,” zapraszamy Cię serdecznie do udziału w cyklu 10 spotkań w ramach Staszicowskiej Kuźni Młodych Talentów!

Celem działań Staszicowskiej Kuźni Młodych Talentów jest organizowanie dialogu
pomiędzy uczniami ostatniej klasy szkół podstawowych a środowiskiem licealnym,
prezentowanie zróżnicowanej oferty edukacyjnej, rozwijanie i wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań, wiedzy i umiejętności uczestników.

 

Jak się zgłosić?

Prześlij swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę, numer i adres szkoły, do której uczęszczasz) na adres mailowy staszicowskakuznia@gmail.com do
16 października 2022 roku.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia są bezpłatne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany z przyczyn losowych tematu zajęć oraz osoby prowadzącej.

Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową oraz muszą dostarczyć w dniu pierwszych zajęć wydrukowany, wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego formularz zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia zostanie przesłany wszystkim zakwalifikowanym na podany w zgłoszeniu adres mailowy w dniu 17 października 2022 r.