Staszicowski Okrągły Stół

Staszicowski Okrągły Stół (S_O_S) będzie instytucją stosującą parytet, w skład której wejdą zapraszani nauczycieli, uczniowie i rodzice. W trakcie spotkań przy nim będzie diagnozowana zarówno aktualna sytuacja szkolna, jak i źródła problemów edukacyjnych uczniów (zależnych od różnych czynników). Skuteczne rozwiązania będą poszukiwane przy bezpośrednim udziale dyrekcji szkoły oraz istniejących w szkole komisji i zespołów.


S_O_S będzie pełnił funkcję doradczo-wspomagającą, mediacyjną oraz inspirującą do efektywnych działań w sferze dydaktycznej i wychowawczej. Jego priorytetowym celem będzie zatem podnoszenie jakości kształcenia w naszej szkole dzięki konstruktywnej wymianie myśli i zdań pomiędzy w/w reprezentantami szkolnej wspólnoty. Sformułowane dzięki temu wnioski będą uwzględnianie także w trakcie planowania ewaluacji wewnętrznej, a wymiana ta przyczyniać się będzie do umacniania pozytywnej, przyjaznej, życzliwej i wymagająco-konsekwentnej atmosfery, zachęcającej uczniów do aktywnej partycypacji w procesie uczenia się.


S_O_S będzie odbywał się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 14:45 w sali 132 lub będzie można go zwoływać w razie nagłej potrzeby. W takim przypadku nauczyciel lub przedstawiciel samorządu szkolnego (ewentualnie klasowego) albo członek Prezydium Rady Rodziców (względnie przedstawiciel tzw. Trójek Rodzicielskich) zgłasza zastępcy dyrektora szkoły pilną potrzebę spotkania przy Staszicowskim Okrągłym Stole. Również dyrektor szkoły lub jego zastępca może być jego inicjatorem.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress