Staszicowskie Zaduszki 2023 (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania Staszicowskie Zaduszki 2023 (+ENG. Version) została wyłączona

Tradycją naszej Szkoły jest podtrzymywanie pamięci o tych, którzy odeszli już do wieczności, a tworzyli społeczność Staszica przed nami.    

Od wielu lat  w pierwszych dniach listopada celebrujemy Staszicowskie Zaduszki – uroczystość w trakcie której serdecznie i z wdzięcznością wspomina się profesorów, uczniów i absolwentów, których już wśród nas nie ma.

Kolejny raz uroczystość zorganizowana była w formule – drugoklasiści wprowadzają pierwszaków w tajemnice Staszicowskiej Pamięci”. W piątek 3 listopada w auli szkolnej uczniowie klasy IIa pod kierunkiem wychowawczyni Sławomiry Dziewięckiej przedstawili wzruszający program poetycko – muzyczny i co najważniejsze wspomnieli 74 zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły oraz 13 uczniów.

Wszyscy w zadumie słuchali poezji, muzyki i wspomnień o tych, którzy związani byli ze „Staszicem” przez długie lata idla których „Staszic” to była ich szkoła.

Serdecznie zapraszamy do przeglądania galerii z wydarzenia.

 


 

It is the tradition of our School to keep alive the memory of those who passed away, but who made up the Staszic community before us.
For many years, in the first days of November, we have celebrated Staszic All Souls’ Day – a ceremony during which professors, students and alumni who are no longer among us are remembered with warmth and gratitude.
Once again the ceremony was organized in the formula – second-graders introduce first-graders to the mysteries of „Staszic Remembrance”. On Friday, November 3, in the school auditorium, students of class IIa, under the direction of their tutor Sławomira Dziewięcka, presented a moving poetic and musical programme and, most importantly, remembered 74 deceased teachers, school employees and 13 students.
Everyone listened in reverie to the poetry, music and memories of those who were associated with „Staszic” for many years and for whom „Staszic” – was their school.