Święto Komisji Edukacji Narodowej

NewsyMożliwość komentowania Święto Komisji Edukacji Narodowej została wyłączona

13 października 2023 uczciliśmy pamięć Komisji Edukacji Narodowej, która została powołana 250 lat temu. Była to pierwsza w Europie nowoczesna władza oświatowa o charakterze ministerstwa edukacji publicznej, a pełna nazwa brzmiała wówczas: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca.

Od wielu lat Dzień Edukacji Narodowej to święto całej szkolnej wspólnoty: nauczycieli uczniów, pracowników administracji i obsługi.

Pan Dyrektor Grzegorz Walotek złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia.

Głównym punktem oficjalnej części uroczystości było wręczenie nagród nauczycielom i pracownikom szkoły. Jest rzeczą powszechnie wiadomą , że w Staszicu nietrudno jest o nauczycieli pełnych pasji, zaangażowania i poświęcenia.

Niezwykle  prestiżową nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymała:

pani profesor Katarzyna Nessing,  

nagrodą Prezydenta miasta uhonorowany został pan profesor Grzegorz Budak

Z kolei nagrody  dyrektora szkoły otrzymali:

Pan prof. Jacek Bajer

Pani prof. Sławomira Dziewięcka

Pani prof. Katarzyna Gruszka

Pani prof. Dorota Marynowska

Pani prof. Anna Matusewicz

Pan prof. Paweł Matyszkiewicz

Pani dr Ewa Mróz

Pani prof. Roksana Rzycka– Korzec

Pani dyrektor Maria Stecka

Pan prof. Karol Winiarski

a także pracownicy administracji i obsługi:

Pani Anna Mike;

Pani Jolanta Solska;

Pani Anna Nowak;

Pani Jolanta Dąbkowska;

Pan Mirosław Tkaczyk;

Pan Jakub Szczepański

Srebrna Róża – to Nagroda Towarzystwa Szkół Twórczych im. dr Danuty Nakonecznej dla nauczyciela cenionego przez młodzież, autorytetu w jakiejś dyscyplinie, poświęcającego najwięcej czasu na zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, rozwijającego tym samym zainteresowania i pasje.

Srebrną Różą została odznaczona Pani prof. Katarzyna Nessing.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i nagrodzonym!

W dalszej części akademii głos zabrał pan Mateusz Rykała– wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Pogratulował nauczycielom ich zaangażowania i wytrwałości oraz złożył serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Następnie poinformował społeczność szkolną, że w ramach  podpisanego  porozumienia o współpracy pomiędzy KSSE a IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Staszica Strefa objęła patronatem kolejną nową klasę pierwszą. Uczniowie przez kolejne cztery lata będą mieli możliwość od strony praktycznej poznać zagadnienia ekonomiczne. Wiceprezes KSSE życzył pierwszoklasistom, by efektywnie wykorzystali ten czas, podkreślając, że KSSE jest po to, by ich w tym wspomagać.

Serdeczne słowa dla Nauczycieli, Wychowawców i całej wspólnoty szkolnej wyraził w imieniu Rodziców–przewodniczący Szkolnej Rady Rodziców pan Janusz Mróz.

W drugiej części spotkania sala zabrzmiała śpiewem, roztańczyła się w rytmie wykonywanych utworów. Cieszymy się, że w ten sposób my, uczniowie, mogliśmy wyrazić sympatię wobec naszych profesorów i podziękować im za pracę Takie uroczystości w szczególny sposób wpływają na budowanie wspaniałej atmosfery, jaka panuje w „Staszicu”. Jest to zasługa zarówno uczniów, jak i nauczycieli, dlatego jeszcze raz gratulujemy.

 

Serdecznie zapraszamy do przeglądania galerii z wydarzenia.