Szkoła jest w trakcie procesu autoryzacji do statusu IB World School

NewsyMożliwość komentowania Szkoła jest w trakcie procesu autoryzacji do statusu IB World School została wyłączona

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Staszica is a candidate school* for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy- a commitment to high-quality, challenging, international education- that we believe is important for our students.

* Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

For further information about the IB and its programmes visit http://www.ibo.org.

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Staszica ma status kandydata* w IB Diploma Programme. Szkoła jest w trakcie procesu autoryzacji do statusu IB World School. Szkoły IB mają wspólną filozofię – zaangażowanie w tworzenie wysokiej jakości i ambitnej edukacji międzynarodowej, która, jak wierzymy, jest ważna dla naszych uczniów.

*Tylko szkoły autoryzowane przez IB Organization mogą włączyć do swej oferty którykolwiek z czterech programów akademickich IB: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), lub the Career-related Programme (CP). Status kandydata nie gwarantuje uzyskania autoryzacji.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat Organizacji IB i jej programów odwiedź: http://www.ibo.org