Szkolny Kiermasz Świątecznej Pomocy na rzecz podopiecznych Fundacji siepomaga.pl (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania Szkolny Kiermasz Świątecznej Pomocy na rzecz podopiecznych Fundacji siepomaga.pl (+ENG. Version) została wyłączona

Po raz kolejny wolontariusze z naszej szkoły zorganizowali Kiermasz Świątecznej Pomocy, którego celem było zebranie funduszy dla podopiecznych Fundacji siepomaga.pl: Alicji Mickoś i Kasi Kośmider.

W dniach 12-13 grudnia aula w naszej szkole wypełniła się rękodziełem, ozdobami świątecznymi, regałami z książkami i ulubionymi smacznymi wypiekami. Odbyła się również licytacja najciekawszych produktów przywiezionych przez uczniów, wolontariuszy i nauczycieli z naszej szkoły.

Targi uświetniła obecność i talent naszych muzyków ze Staszica.

Podczas Wigilijnego Spotkania Szkolnego, przedstawiciele naszego Samorządu Wolontariatu, wraz z paniami opiekunkami, przekazali zebraną kwotę – 1800 zł. pani Elżbiecie MickośMamie ośmioletniej Alicji, która cierpi na wrodzoną wadę CFD kończyny dolnej.

Warto podkreślić, że nasi uczniowie-wolontariusze z dużą chęcią i zaangażowaniem wspierają różne akcje i uczestniczą w wielu wydarzeniach na szczeblu lokalnych. Przykładem tego są kolejne w tym roku kalendarzowym targi dla potrzebujących dzieci i młodzieży.

Pomoc podopiecznym Fundacji Siepomaga, wpisuje się również w zakres zadań realizowanego w naszej szkole Projektu Edukacyjno-Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”.

——-

Once again, volunteers from our school organized the Christmas Charity Fair, the aim of which was to raise funds for the needs of the siepomaga.pl Foundation: Alicja Mickoś and Kasia Kośmider.

On December 12-13, the auditorium at our school was filled with handicrafts, Christmas decorations, books and favorite tasty pastries. There was also an auction of the most interesting products brought by students, volunteers and teachers from our school. The fair was graced by the presence and talent of our musicians from the Staszic school. During the Christmas Eve School Meeting, representatives of our Volunteer Club donated the collected amount – 1800 PLN to Mrs. Elżbieta Mickoś – mother of eight-year-old Alicja, who suffers from congenital CFD of the lower limb. It is worth emphasizing that our student volunteers are very eager and committed to supporting various actions and initiating events. An example of this is another trade fair for children and young people in need this calendar year. Helping the pupils of the Siepomaga Foundation is also part of the scope of tasks of the Educational and Social Project „Everyone Different – All Equal” carried out in our school.