TOWARZYSTWO MŁODYCH NAUKOWCÓW- WYKŁAD Z EKONOMII

NewsyMożliwość komentowania TOWARZYSTWO MŁODYCH NAUKOWCÓW- WYKŁAD Z EKONOMII została wyłączona

15 listopada w naszym liceum mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu o zwyczajach płatniczych Polaków wygłoszonego przez prof. dr hab. Janinę Harasim z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prorektora ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej. Pani Profesor omówiła i skomentowała nowoczesne formy płatności.W wydarzeniu wzięły udział najbardziej zainteresowane tematyką ekonomiczną klasy rozszerzające matematykę z naszej szkoły oraz uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu.

Ekonomia to z pewnością jeden z popularniejszych kierunków wybieranych przez młodzież a Pani Profesor przybliżyła nam ważne zagadnienia. Zainteresował nas np.problem używalności kart zbliżeniowych . Wykładowczyni wyjaśniła nam różnice pomiędzy metodami płatności z ubiegłych lat a tymi, które obowiazują dzisiaj, wskazała też, w jakim kierunku zmierzają one w przyszłości. Kończąc wykład Pani Profesor dała nam cenne rady, jak radzić sobie z bankowością oraz wyjaśniła, jakie rodzaje płatności są najkorzystniejsze, a przy tym najbezpieczniejsze. Wykład ten był bez wątpienia bardzo ciekawy dla przyszłych studentów ekonomii. Czekamy na następne zajęcia w ramach inicjatywy, jakim jest Towarzystwo Młodych Naukowców.

Viktoria Walusch

 

Serdecznie zapraszamy do przeglądania galerii z wydarzenia.