Tydzień Misyjny

NewsyMożliwość komentowania Tydzień Misyjny została wyłączona

W ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Misyjnego, a także spotkań ze świadkiem wiary, podczas lekcji religii, nasi uczniowie mogli uczestniczyć w wykładach siostry Ilony Firszt karmelitanki Dzieciątka Jezus, na temat misji w Kamerunie.

W innym dniu licealiści mieli możliwość wysłuchania świadectwa wiary i działalności ewangelizacyjnej salezjanina księdza Jacka Krzypkowskiego.

Obydwa spotkania dostarczyły sporą dawkę wiedzy na temat pracy misyjnej w różnych krajach, zwłaszcza w Kamerunie(siostra Ilona), a także w różnych środowiskach i grupach społecznych (dzieci, młodzież, ludzie starsi, ubodzy, chorzy, niepełnosprawni) ksiądz Jacek.

Prelekcje podczas planowych zajęć religii były też zachętą do odkrywania własnych możliwości i talentów, przełamywania lęków i stereotypów, budowania relacji opartych na prawdzie, zgodzie ze sobą samym, światem i ludźmi.

Podczas spotkania z siostrą Iloną nasi uczniowie mogli usłyszeć o działaniach podejmowanych przez karmelitanki, w tym relacji o codziennym życiu mieszkańców Kamerunu oraz o problemach i wyzwaniach, którym muszą stawić czoła ci, którzy przybywają z pomocą humanitarną. Poznaliśmy początki Szkoły Podstawowej im. Dzieciątka Jezus w Dimako, trud posługi misjonarzy i misjonarek pracujących w szkole, w ośrodku zdrowia, w miejscowym kościele, itp.

Uczniowie z klas I, II oraz maturalnych, u których gościł ksiądz Jacek – salezjanin, doświadczyli spotkania z osobą z niepełnosprawnością i usłyszeli o różnych ograniczeniach z tym związanych. Ksiądz Jacek, na co dzień posługuje w parafii św. Rafała Kalinowskiego, katechizuje w szkole średniej oraz prowadzi oratorium salezjańskie – miejsce formacji religijnej oraz rekreacji dzieci i młodzieży. Na własnym przykładzie wskazał, że dojrzała wiara w Boga oraz konsekwencja, upór i zaangażowanie, mogą prowadzić do realizacji własnych celów i zamierzeń. Bóg Cię kocha za to, że Jesteś, a nie za to Jaki jesteś, Daj sobie prawo do bycia słabym”, Moc w słabości się doskonali – to tylko niektóre stwierdzenia naszego prelegenta.

Czym są misje? Czy jest to tylko, wg definicji słownikowej PWN «działalność instytucji religijnych podejmowana w celu rozpowszechniania jakiejś religii i pozyskania jej nowych wyznawców»? W kontekście minionych spotkań, raczej nie…Bardziej pogłębienie własnej wiary, poprzez słuchanie, co o Bogu mówią zaproszeni goście, w jaki sposób relacja z Nim przemieniła ich wnętrze i ukształtowała drogę powołania do stanu duchownego i życia konsekrowanego.

Synonimami misji są: zobowiązania, zaangażowanie, zarządzanie, zadanie, praca,  delegowanie. W tym sensie, nasi zaproszeni goście dali wyraz i świadectwo swojego zaangażowania w ewangelizacwśród dzieci i młodzieży ito zarówno w naszym kraju, jak i odległym kontynencie afrykańskim.

Wyjątkowość misji księdza Jacka polega nie tylko na różnorodności i wielości miejsc, do których został wcześniej posłany, ale przede wszystkim na szczerości i odwadze dawania świadectwa. Dzięki animacji misyjnej siostry Ilony młodzież z wielu szkół w naszym regionie i nie tylko mogławłączyć się w szereg działań o zasięgu międzynarodowym, choćby realizowany w naszej szkole Projekt Edukacyjny GoodNetwork Rozmawiasz-Pomagasz”.

Misja, wizja i wartości przedsiębiorstwa są niezbędne, aby określić strategiczne funkcje  i wskazać jego pracownikom i menedżerom drogę, którą chcą podążać brzmi jedna z definicji zawartej w Słowniku PWN.

Misja, cel życia każdego człowieka i wartości, co dzień zdobywane, stanowią zadanie, które należy z troską i miłością wypełnić – dla siebie i dla innych.