Tydzień Przedsiębiorczości – podsumowanie

NewsyMożliwość komentowania Tydzień Przedsiębiorczości – podsumowanie została wyłączona

„Przedsiębiorczość nie jest ani nauką, ani sztuką. Jest praktyką”– ta myśl Petera Druckera przyświecała organizatorkom tegorocznego Tygodnia Przedsiębiorczości w naszej szkole. „Tydzień” jest tu dosyć umownym określeniem, gdyż działania obejmowały 3 dni: od 3 do 5 listopada. „Przedsiębiorcza środa” to cykl warsztatów przeprowadzonych przez Panią dr hab. Dominikę Bochańczyk-Kupkę, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Katedry Ekonomii (Wydział Ekonomii). Klasa 3G analizowała podczas swoich zajęć miary koncentracji rynku, szukając odpowiedzi na pytanie: Czy to już monopol? Grupa matematyczna z klasy 3D badała „Nierówności dochodowe w kontekście efektywności i sprawiedliwości ekonomicznej”; zaś grupa ekonomiczna z klasy 2a miała do dyspozycji miliony dolarów, które mogła beztrosko wydawać lub mądrze inwestować – niestety tylko w trakcie gry ekonomicznej Milionerzy i bankruci.

Czwartek był dniem spotkania z dr Bartłomiejem Gabrysiem z Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pan Doktor połączył się z uczniami online i dzięki tej formie był obecny ze swoim wykładem w czterech klasach, zachowując przy tym bezpieczny dystans. Tematem jego wykładu były zwierzęta, których boją się ekonomiści. I nie chodziło tym razem o byka – symbol hossy, ani o niedźwiedzia – symbol bessy, lecz o „czarne łabędzie” i „szare nosorożce”. Pod tymi metaforami ukrywają się zdarzenia ekonomiczne. I tak „czarny łabędź” to nieprzewidywalne i nieregularne zdarzenie, które możemy potraktować jako przestrogę, by mimo niemożności dokładnego przewidywania przyszłości, nie zaniedbywać podejścia strategicznego i rozważać różne możliwe scenariusze. Zaś „szarym nosorożcem” określa się coś, czego można się spodziewać, co jest zauważalne, ale czego staramy się nie widzieć i wydaje nam się niezagrażające, ale w momencie, kiedy zaczyna się zbliżać, to uderza nas z bardzo duża siłą. Po wykładzie Pan Doktor odpowiadał na pytania słuchaczy dotyczące aktualnej sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie.

„Przedsiębiorczy piątek” miał wymiar bardziej praktyczny. Dzięki wsparciu ze strony Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej udało się zaprosić na warsztaty Pana Rafała Kochana – trenera biznesu i przedsiębiorczości, doradcę kariery i menadżera zarządzającego z firmy TC.KOCHAN. Pan Rafał pokazał naszym maturzystom, jak tworzyć biznesplan, na które jego elementy zwrócić szczególną uwagę, jak analizować rynek, co jest ważne podczas działań marketingowych. Spotkanie z doświadczonym doradcą, praktykiem, wykorzystującym podczas szkolenia najnowsze trendy z pewnością pomoże naszym uczniom w przyszłości w osiąganiu celów biznesowych i odnoszeniu sukcesów. Patronat nad piątkowym spotkaniem objęła KSSE – o jej zasięgu, strukturze organizacyjnej, działalności, nowych inwestycjach opowiedział młodzieży Pan Bartłomiej Leszczyński z Biura Prasowego Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej. Prezentacja uwzględniała szerokie spektrum działalności Strefy, rozmach wielu inwestycji oraz niewątpliwe sukcesy: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to nr 1 w Europie i nr 2 na Świecie w rankingu FDI Business Financial Times 2019! Gratulujemy!

Finałowym punktem programu Tygodnia Przedsiębiorczości były przeprowadzone w gabinecie Pani Pedagog rozmowy kwalifikacyjne dla przyszłych pracowników – obecnie uczniów klas trzecich. Chętni mogli spróbować swoich sił przed wymagającymi rekruterkami Panią prof. Katarzyną Michtą i Panią prof. Małgorzatą Morkis. Pytania i zadania nie były łatwe, należało potwierdzić swoje kompetencje, talenty i umiejętności – także językowe, gdyż część rozmowy odbywała się po angielsku.

Mamy nadzieję, że Tydzień Przedsiębiorczości wzmocnił wśród uczniów postawę aktywną, że będą dostrzegać swoje szanse i wykorzystywać je.