Uczciwość akademicka

NewsyMożliwość komentowania Uczciwość akademicka została wyłączona
  1. About academic integrity in Staszic High School…

    On 12 of October 2022 representatives of every class at our school took part in workshops. The topic was „Academic integrity”.

Two-hour meetings were led by prof. Agata Kaczyńska and prof. Zuzanna Podlasko. The worshop consisted of two parts: the first part was a presentation of the topic and during the other one students were working in groups, creating pieces of work related to the subject of the training.

Academic integrity is a guiding principle in education and a choice to act in a responsible way, whereby others can have trust in us as individuals. It is the foundation for ethical decision-making and behaviour in the production of legitimate, authentic and honest scholarly work.

In practice it means:
– legitimate conducting research and creating works
– respecting intellectual property
– ethical bahaviour during exams

Students easily indicated what the forms of academic misconduct are: plagiarism, collusion, duplication, misconduct during an examination, disclosing/receiving information.
At some point of the discussion, we recalled the Mission and Model of the Graduate of our school and IB Mission Statement and Philosophy, in both of which academic integrity plays an essential part!

 

O akademickiej uczciwości w Staszicu…

12 października 2022 r. przedstawiciele uczniów wszystkich klas naszej szkoły wzięli udział w warsztatach, których tematem była POLITYKA AKADEMICKIEJ UCZCIWOŚCI. Dwugodzinne zajęcia w dwóch blokach poprowadziły prof. Agata Kaczyńska oraz prof. Zuzanna Podlasko. Warsztaty składały się z dwóch części: w części pierwszej prowadzące zajęcia przybliżyły tematykę warsztatów, w części drugiej uczniowie pracowali w grupach i wykonywali prace na temat związany ze szkoleniem.

UCZCIWOŚĆ AKADEMICKA JEST POSTRZEGANA JAKO ZESTAW WARTOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE PROMUJĄ UCZCIWOŚĆ OSOBISTĄ I DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU, UCZENIU SIĘ I OCENIANIU.

W praktyce oznacza to:
– uczciwe przeprowadzanie badań i tworzenie prac
– poszanowanie własności intelektualnej poprzez uznanie wszystkich pomysłów i pracy innych osób, cytując je w tekście, w którym wykorzystano źródło zewnętrzne
– prawidłowe i etyczne zachowanie podczas egzaminów
Uczestnicy spotkania z łatwością wskazali, jakie są formy wykroczeń akademickich – plagiat, zmowa: pomaganie innemu uczniowi w działaniach nieetycznych, powielanie pracy, fałszowanie danych, oszukiwanie podczas egzaminów oraz brak wskazania źródeł.

W MISJI I MODELU Absolwenta naszego liceum oraz IB, co zostało przypomniane w trakcie warsztatów, jest zapisane, iż nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do uczciwości osobistej i uczciwości akademickiej. Wszyscy – nauczyciele i uczniowie, wierzymy, że uczciwość jest istotnym elementem sukcesów naszych uczniów!