UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH DWUJĘZYCZNYCH IV LO UCZESTNIKAMI PROJEKTU ‘MOBILNY UNIWERSYTET MŁODZIEŻY’

NewsyMożliwość komentowania UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH DWUJĘZYCZNYCH IV LO UCZESTNIKAMI PROJEKTU ‘MOBILNY UNIWERSYTET MŁODZIEŻY’ została wyłączona

Z radością informujemy, że uczniowie klasy 1b zostali zaproszeni do udziału w projekcie
Mobilny Uniwersytet Młodzieży (w skrócie MUM) – realizowanym w ramach
Uniwersytetu Humanistów w Uniwersytecie Śląskim. Projekt ma na celu
podejmowanie różnorodnych działań dydaktycznych (takich jak: wykłady, zajęcia
warsztatowe, gry edukacyjne, quizy) skierowanych do młodzieży szkół
ponadpodstawowych województwa śląskiego i niesie dla nich szereg korzyści:

• umożliwia poszerzenie wiedzy humanistycznej uczniów;
• dzięki odpowiedniemu doborowi działań dydaktycznych aktywizuje uczniów i
zachęca do samodzielnego pogłębiania wiedzy;
• umożliwia uczniom świadome i sprawne poruszanie się we współczesnej
rzeczywistości językowej i kulturowej, między innymi w wyniku rozwijania
umiejętności krytycznej analizy tekstu kultury;
• stymuluje uczniów do stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
pozwala na efektywniejszy rozwój procesów poznawczych i wpływa na
poszerzenie kompetencji komunikacyjnych i społecznych w wyniku zastosowania
takich metod dydaktycznych jak gry edukacyjne, dyskusje, burzę mózgów i metodę
‘case study’;
• pozwala uczniom na poznanie specyfiki nauczania akademickiego

Prowadzącymi zajęcia w ramach MUM są Wykładowcy Wydziału Humanistycznego UŚ
specjalizujący się w różnych dyscyplinach: literaturoznawstwie, językoznawstwie,
kulturoznawstwie, wiedzy o sztuce, filozofii i historii. Koordynatorkami projektu z ramienia
szkoły są nauczycielki języka angielskiego, Maria Stecka i Agnieszka ChatysMandzyn.
Pierwsze zajęcia odbyły się 21 kwietnia i zbiegły się z obchodzonym w szkole
Festiwalem Języków Obcych. Uczestnicy projektu wysłuchali wykładu dr Katarzyny
Papai p.t. „The Bilingual Brain”.

Szczegółowe informacje na temat projektu MUM można znaleźć na stronie:
http://www.uniwersytethumanistow.us.edu.pl/pl/mobilny-uniwersytet-mlodziezy/o/