ULA ŁOBODA – LAUREATKĄ MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO W KATEGORII TRANSLACJI POEZJI

NewsyMożliwość komentowania ULA ŁOBODA – LAUREATKĄ MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO W KATEGORII TRANSLACJI POEZJI została wyłączona

Od kilkunastu lat Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila. Konkurs jest adresowany wyłącznie do uczniów szkół średnich, zarówno polskich, jak i zagranicznych. W tegorocznej XV edycji – o zasięgu międzynarodowym – udział wzięło przeszło sześćset osób z Polski i z zagranicy.

W XV Konkursie Literackim o Nagrodę FanFila kategorie były cztery: poezja, proza, przekład literacki z języka angielskiego oraz etiuda filmowa. Wpłynęło kilkaset prac, z czego najwięcej w kategorii translacji i poezji.

LAUREATKĄ III MIEJSCA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO O NAGRODĘ FANFILA w kategorii translatorskiej została staszicanka: Urszula Łoboda z Klasy 2c (o profilu medialno-prawnym)!

O przyznaniu nagród w każdej kategorii decydowała znamienite Jury w składzie: prof. UAM dr hab. Irena Górska, dr Krzysztof Hoffmann, prof. UAM dr hab. Marcin Jaworski, dr Sylwia Karolak, prof. dr hab. Ewa Kraskowska, prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska – przewodnicząca jury, prof. UAM dr hab. Marcin Telicki i prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka.

Ula dokonała przekładu literackiego – z języka angielskiego – utworu wskazanego przez organizatorów. Był to wiersz współczesnej pisarki amerykańskiej Adrienne Rich „XIII (Dedications)” z tomu „An Atlas of the Difficult World: Poems, 1988-1991”. Praca translatorska została przygotowana pod opieką filologiczną prof. Barbary Strączek.

W uzasadnieniu werdyktu, ogłoszonego 15 maja 2021 podczas Gali online, przewodnicząca Jury – prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska wskazała, że postacie wezwane i sportretowane przez niejednoznaczny zaimek „you” w tekście „XIII (Dedications)” kojarzą się z postaciami w osobnych oknach, namalowanymi przez amerykańskiego malarza Edwarda Hoppera. Są to pojedynczości, pomiędzy którymi zawiązuje się jednak w akcie czytania utworu pewna wspólnota, a tę jakość wiersza A. Rich znakomicie oddaje bardzo dobry, wyważony stylistycznie przekład Urszuli Łobody.

GRATULUJEMY Uli i pękamy z dumy, życząc kolejnych sukcesów!!

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress