UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

NewsyMożliwość komentowania UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 została wyłączona

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego było wyjątkowe z wielu względów. Chyba jeszcze nigdy uczniowie nie byli tak bardzo stęsknieni za szkołą, za bezpośrednią relacją, za poczuciem wspólnoty. Na uroczystości 1 września spotkali się pierwszoklasiści – najmłodsi Staszicacy oraz wybitni absolwenci – uhonorowani nagrodami za swe osiągnięcia. Swoją obecnością zaszczycili nas także: Pani Senator Joanna Sekuła – nasza absolwentka, Poseł na Sejm RP Rafał Adamczyk (w podwójnej roli, również jako ojciec tegorocznej maturzystki), Prezes Fundacji im. S. Staszica – prof. Janusz Kubicki oraz prezes Towarzystwa Młodych Naukowców, absolwent naszego liceum prof. dr hab. Jerzy Wydmański.

Prowadzący uroczystość Oliwia Wiązek i Mateusz Piotrowski przywitali serdecznie kolejny rocznik uczniów Staszica, życząc wielu sukcesów i oferując niezbędne wsparcie starszych kolegów. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Grzegorz Walotek, który uroczyście powitał całą społeczność staszicowską, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także dostojnych gości. Przedstawił również nowych nauczycieli Staszica. Do grona pedagogicznego dołączyli w tym roku:
1) prof. Barbara Podgórska – język hiszpański
2) prof. Barbara Czwartos – język niemiecki
3) prof. Grażyna Podraza – geografia
4) prof. Katarzyna Gruszka – geografia
5) prof. Mirosław Boksa – matematyka
6) prof. Wioleta Zielińska – Danch – chemia
7) prof. Dawid Zych – chemia
8) prof. Anna Czernecka – fizyka
9) prof. Robert Pietrzak – fizyka
10) prof. Elżbieta Zapała – fizyka

Pan Dyrektor pogratulował uczniom klas pierwszych sukcesu w rekrutacyjnej rywalizacji, ten sukces był możliwy dzięki wysokim wynikom, jakie osiągnęli. Średnia punktów większości oddziałów to wynik powyżej 160!

Mówiąc o sukcesach starszych koleżanek i kolegów, przedstawił ranking Newsweeka z czerwca 2020 – zestawienie 100 najlepszych liceów w Polsce. Staszic to najlepsze liceum nie tylko w Sosnowcu, ale i w Zagłębiu, drugie pośród liceów Metropolii, czwarte w województwie śląskim i 41. w Polsce! Niewątpliwie największym indywidualnym sukcesem ubiegłego roku szkolnego był brązowy medal zdobyty przez naszą maturzystkę Martynę Borak w Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej.

W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor odniósł się również do sytuacji epidemiologicznej. Zaapelował o odpowiedzialność za siebie i innych, wskazał na konieczność dbania o bezpieczeństwo sanitarne, o przestrzeganie przyjętych w szkole zasad. Odwołując się do powieści Alberta Camusa „Dżuma”, podkreślił znaczenie postaw głęboko humanistycznych w trudnych czasach pandemii.
Następna część wypowiedzi Dyrektora skierowana była do wybitnych Absolwentów rocznika 2020. Musieli oni nieco poczekać na odebranie dyplomów i nagród Fundacji Szkolnej, teraz mogli się nimi cieszyć, podziwiani przez młodszych kolegów (niebawem następców). Lista nagrodzonych i przedstawienie ich osiągnięć znajdują się w prezentacji:

http://www.staszic.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/laureaci-wersja4-1.pdf

Ostatnim akordem przemówienia były serdeczne podziękowania i nieuchronne pożegnania. Zakończyła się bowiem kadencja Rady Rodziców, gdyż Pani Joanna Grabowska i Pan Janusz Mróz to rodzice tegorocznych absolwentów. Słowa uznania za niesamowity wkład w życie naszej społeczności, poświęcony czas i zaangażowanie.

Ze wzruszeniem Pan Dyrektor pożegnał również odchodzącą na emeryturę Panią prof. Annę Żelechowską – wieloletnią ostoję szkolnej biblioteki, przewodniczkę intelektualną w świecie literatury, powierniczkę sekretów, dyskutantkę zawsze chętną do rozmów z uczniami o kulturze i o życiu, strażniczkę staszicowskiej tradycji.

Słowa przywitania w „rodzinie Staszica” skierowali do zebranych goście uroczystości. Pani Senator Joanna Sekuła odwołała się do wartości, które jednoczyły twórców związku zawodowego „Solidarność”: wolność, równość, szacunek wobec drugiego człowieka, wspomniała również o obchodach 40 –lecia związku. Pan Prof. Janusz Kubicki z dumą opowiadał o staszicowskiej tradycji, wspólnocie, o działalności Fundacji Szkolnej, o „sztafecie pokoleń”.

W części artystycznej Emilia Głowa, Aleksandra Korzec i Damian Nowak zaprezentowali współczesne przeboje zadedykowane kolejno: Absolwentom – „Początek” Męskie Granie Orkiestra 2018; Pierwszakom – „I don’t care” Eda Sheerana, a wszystkim zebranym -„Nie mamy nic do stracenia”.

Pełni nadziei rozpoczynamy nowy rok szkolny! Niech towarzyszą nam słowa Dyrektora: Cieszę się, że Was widzę.

Serdecznie zapraszamy do przeglądania galerii z rozpoczęcia roku.