UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO I EDUKACJI LICEALNEJ PRZEZ FINALNY ROCZNIK LICEUM TRZYLETNIEGO, CZYLI „OSTATNI DZWONEK” DLA MATURZYSTÓW 2022 [RELACJA Z 29 KWIETNIA 2022]

NewsyMożliwość komentowania UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO I EDUKACJI LICEALNEJ PRZEZ FINALNY ROCZNIK LICEUM TRZYLETNIEGO, CZYLI „OSTATNI DZWONEK” DLA MATURZYSTÓW 2022 [RELACJA Z 29 KWIETNIA 2022] została wyłączona

Historia dzieje się na naszych oczach.
Echem powraca słowo „ostatni” niczym w Mickiewiczowskiej epopei: „ostatni”rocznik, co pisał egzamin szóstoklasisty i ten, który „ostatni” edukował się w gimnazjum…
Jednak generacja maturalna 2022 doświadczyła także zjawisk nieznanych w skali edukacyjnej i światowej – sporą część swojego czasu w trzyletnim liceum uczniowie spędzili przed komputerem na lekcjach zdalnych i w świecie zmagającym się z pandemią, z kryzysami globalnymi.

Uroczystość szkolna odbyła się 29 kwietnia 2022 w 128 roku istnienia Liceum STASZICA.

Sedno spotkania wyrażały: symbolika „ostatniego dzwonka” dla licealistów kończących edukację i honorowe przekazanie Sztandaru Szkoły klasom młodszym, połączone z radością z sukcesów abiturientów i dobrymi życzeniami dla generacji staszicaków „wyfruwających w szeroki świat” – jak ongiś mawiał Honorowy Patron Szkoły Pan Jan Strzelecki.
Mimo że konsekwencje rygorów sanitarnych po raz kolejny utrudniły organizację spotkania pokoleń – w pamięci społeczności staszicowskiej przywołaliśmy i uczciliśmy również wszystkich absolwentów, a szczególnie wspomnieliśmy „okrągłe” roczniki sprzed kolejnych dekad, które minęły od Ich matury: od najmłodszych „dziesięciolatków” z 2012 do najstarszych „siedemdziesięciolatków” z 1952 (wówczas STASZIC tradycyjnie był szkołą dla młodzieńców, bo koedukacja dopiero później miała wkroczyć w szacowne progi szkoły, założonej w 1894 roku!).

W uroczystości uczestniczyli: Grono Pedagogiczne, uczniowie klas 3 maturalnych rocznika 2022 i uczniowie klas 3 „przedmaturalnych” w liceum czteroletnim oraz Goście – przyjaciele i sympatycy STASZICA, rodzice abiturientów i fundatorzy nagród dla maturzystów. Zaszczycili nas m.in.:
• Prezes Fundacji Szkolnej – Pan Prof. Janusz Kubicki (emerytowany nauczyciel naszego Liceum)
• Przewodniczący Stowarzyszenia Sympatyków i Absolwentów Staszica – Pan Jakub Galas (absolwent STASZICA)
• Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Pan Mateusz Rykała (absolwent STASZICA)
• dyrektora Firmy TIMKEN Polska – Pan Michał Stępień (absolwent STASZICA)
• Pan prof. dr hab. Jerzy Wydmański (absolwent STASZICA)
• Pan Dyrektor Tomasz Szyjkowski
• Pani Dyrektor Dorota Gawron-Scheliga (absolwentka STASZICA)
• Pan Wiesław Piwowar (absolwent STASZICA)
• Pan Wojciech Czyż (absolwent STASZICA)
• Pan Andrzej Nowakowski (absolwent STASZICA)
• Pan Adam Filus (absolwent STASZICA)
Pan Dyrektor Grzegorz Walotek powitał zgromadzonych oraz podzielił się istotnymi informacjami o roczniku maturalnym 2022 i serdecznymi refleksjami o STASZICU, o więzi międzypokoleniowej.

***
>> Drodzy Maturzyści, bohaterowie dzisiejszej uroczystości!
Szerokiej drogi!… Skąd to powiedzenie? Z życia codziennego.
Tak życzymy kierowcom, mając nadzieję, że nic złego się po drodze nie przytrafi. Droga ma być szeroka, aby nie doszło do kolizji.
Czy to są właściwe życzenia dla Was, Drodzy Absolwenci Anno Domini 2022?
Czy można dziś liczyć na szerokie, bezpieczne życiowe drogi?

Rzeczywistość wszystkich szczególnie doświadcza. W takim świecie przyszło Wam dorastać, a czas edukacji był naznaczony okolicznościami, prowokującymi do refleksji…
Zetknęliście się z sytuacjami, które przyspieszają dojrzewanie: epidemia, klimatyczny kryzys, kryzys migracyjny – wszystko definiowało świat Waszej młodości. Kiedy wirus pandemii osłabił siłę rażenia, to wojna pojawiła się tuż za granicą, a u nas wielki exodus uchodźców…

Nikt nie może dziś dać nikomu gwarancji spokoju i bezpieczeństwa.
Może więc bardziej stosowne będą życzenia: szczęśliwej drogi… Może potrzebne jest szczęście, aby prosto iść dalej?
Ale przecież, mimo nieprzyjaznych okoliczności, ludzie wciąż mogą mieć wpływ na drogę. Na pewno mogą decydować o tym, jakim idą sposobem, jakim dążą krokiem… Ważne jest, by mieć ugruntowaną hierarchię wartości i nią się kierować w wyborze kierunków, celów życia. W chaosie zdarzeń, wobec niebezpieczeństw i zagrożeń, muszą istnieć niewzruszone zasady i autorytety, by mógł przetrwać świat i człowiek.
W STASZICU dobrze o tym wiemy.

W naszym Statucie znajdują się słowa:
„Nowoczesna i zarazem zakorzeniona w tradycji Szkoła to ta, która oparta jest na wartościach i jednocześnie stwarza warunki do rozwoju dla przyszłości. Ma bogatą ofertę edukacyjną, nowatorskie rozwiązania i buduje wysoki poziom kształcenia”.
Taką misję realizujemy.
Nasi uczniowie mają świadomość kulturowych korzeni, są etycznie uwrażliwieni, twórczy i nowatorscy. Efektem są osiągnięcia i satysfakcja licealistów oraz Ich nauczycieli i całej społeczności staszicowskiej.

Wasze działania i sukcesy, Drodzy Abiturienci, chciałbym dziś szczególnie podkreślić, bo jesteście rocznikiem, który musiał na swojej szkolnej drodze pokonywać wiele przeszkód, ale dotarł do celu – egzaminu dojrzałości i tutaj sobie też na pewno świetnie poradzi!

Drodzy Maturzyści!
Osiągaliście wiele wybitnych sukcesów, zdobywając tytuły laureatów i finalistów w ogólnopolskich olimpiadach:
• Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
• Olimpiada Matematyczna
• Olimpiada Filozoficzna
• Olimpiada Wiedzy o Mediach
• Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
• Olimpiada Geograficzna
Olimpiada Przedsiębiorczości
• Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
• Olimpiada Języka Angielskiego
• Olimpiada Wiedzy Chemicznej
• Olimpiada Wiedzy Historycznej
Olimpiada o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej w zakresie fizyki
• Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH w zakresie matematyki, fizyki i chemii
Z równie wielkim powodzeniem zdobywaliście laury w renomowanych zawodach naukowych, np. w: Jagiellońskim Turnieju Matematycznym, Śląskim Konkursie Matematycznym czy Wojewódzkim Konkursie Biologicznym „W świecie roślin i zwierząt”!…

Średnie ocen klas maturalnych są naprawdę imponujące!
Klasa 3e = średnia 4,36
Klasa 3f = średnia 4,52
Klasa 3g = średnia 4,50
klasa 3h = średnia 4,42
GRATULUJĘ WAM WSZYSTKIM takich wspaniałych wyników i sukcesów!!!

Ale w szkole nie żyliści tylko nauką!
Podejmowaliście szereg cennych inicjatyw, angażowaliście się w pracę Samorządu Uczniowskiego, w wolontariat… Tworzyliście scenariusze uroczystości, projekty filmowe, prowadziliście koncerty… Zawsze byliście kreatywni! Jak tu nie wspomnieć realizacji innowacyjnych projektów, np. przedsięwzięcia „Klasyka trochę niekonwencjonalnie”, w ramach którego został wyreżyserowany znakomity spektakl „Dulscy”.
Chętnie dzieliliście się swoimi pomysłami i za ten zapał Wam serdecznie dziękuję!
Należy podkreślić, że dążyliście z uporem do celu! A ilustracją niech będzie organizacja studniówki, która ze względów oczywistych musiała odbyć się poza szkołą. I tu poradziliście sobie świetnie! Takie przykłady mógłbym jeszcze mnożyć i mnożyć…

Dziękuję Wam za codzienną, wzajemną życzliwość i dobro!

Nie będę więc życzył „szerokiej drogi”, bo życie nie jest i nie będzie „wygodne”. Wiem jednak, że jesteście silni wiedzą i doświadczeniem, więc powiem Wam tylko: „uważajcie na zakrętach” !
I jeszcze jedno – dzisiejsze życzenia, związane z podróżą, to echa pradawnych zwyczajów. Nasi przodkowie mieli rytuał chwytania za róg stołu – tuż przed podróżą. Narożniki były koncentratem siły. Wędrowiec zabierał ze sobą w drogę moc – porcję przyjaznej, ochronnej energii domu. Nie zapomnijcie chwycić za róg Waszej ławki w klasie! <<

***
…Wszystko w tym wyjątkowym dniu przebiegało w takiej atmosferze, że ja – Duch Liceum STASZICA i Wasz skryba – w annały wpisać zamierzam przypadki 29 kwietnia 2022 dla pożytku i nauki pokoleń następnych…
Było tak.

Ostatni dźwięk szkolnego dzwonka dla kończących edukację licealną – z energią użytego przez Panią Woźną – i na forum piękna parada klas maturalnych wraz z Wychowawcami na czele.

Wzruszająca chwila, pełna czci dla przekazywanego Sztandaru Szkoły w rytuale Pocztów Sztandarowych.

Refleksyjna, ojcowska oracja Pana Dyrektora, precyzyjnie podkreślającego mocne strony i sukcesy rocznika Matura 2022 oraz dodającego ducha abiturientom, którzy wchodzą w dorosłość i wędrują w świat ze wsparciem wiedzy i wartości, jakie otrzymali i podtrzymali w Liceum STASZICA!

Ciepłe i pełne dowcipnych odniesień do staszicowskich arkanów i wspólnych szkolnych lat – słowa od klas przedmaturalnych, wygłoszone na trzy głosy przez reprezentantki rocznika, który przejmuje status senioralnych klas w liceum – OLIWIĘ ORACZ, NIKOLĘ SŁABOSZ, AGATĘ KNAPIK.

Skrząca się aluzjami literackimi, mądra i nasycona humorem, matczyna przemowa do Abiturientów – w imieniu Wychowawców Klas Maturalnych: Pani Prof. ANNA DOLIŃSKA – KONINA.

Podziękowania i autorefleksje abiturientów-maturzystów na początku samodzielnej drogi w życie – duet reprezentacji klas absolwenckich: LIDIA STACHURSKA i OSKAR ANTONIK.

Honorowa nagroda Samorządu Uczniowskiego dla ekipy poprzedniej kadencji, wręczana przez opiekunkę SU Panią Prof. Sławomirę Dziewięcką i Cypriana Cichonia reprezentanta obecnego SU – rozpoczęła ciąg wyróżnień, stypendiów w różnych kategoriach.

Takiego bogactwa wyróżnień oraz powodów, dla których te honory zostały zainicjowane i godnie zrealizowane pod postacią nagród dla Absolwentów 2022 – to świat może tylko pogratulować, a my bijemy brawo!!!

Od 1985 r. Rada Pedagogiczna IV LO przyznaje Medale dla Wybitnych Absolwentów. Tytułem tym wyróżniani są najlepsi z najlepszych, czyli olimpijczycy i zawodnicy konkursów ogólnopolskich. Medale otrzymali: SARA NEUMAN, PIOTR GWIOŹDZIK, FLORENTYNA DĄBEK, ZUZANNA CZERMAK-WĄCŁAWSKA, ALEKSANDRA KRUPKA…

Niezwykle miłym i cenionym wyróżnieniem w tradycji naszego Liceum jest przyznawanie nagród Maturzystom, najlepszym w różnych dziedzinach, poczynając od dyscyplin naukowych.

Najstarszą w historii Liceum jest Nagroda im. Romana Barańskiego, przyznawana dwóm osobom, cechującym się wysoką kulturą osobistą i spełniającym wysokie wymagania co do osiągnięć, przede wszystkim w zakresie ogólnopolskich olimpiad naukowych. W tym roku Nagrodę im. Romana Barańskiego dla Najlepszych Absolwentów, wręczaną przez Dyrektora IV LO, otrzymali: SARA NEUMAN oraz ADAM SZWAJA.

Jedną z najstarszych nagród fundacyjnych jest Nagroda im. Jerzego Horskiego (przez Niego ufundowana) dla najlepszego POLONISTY, którą uzyskała SARA NEUMAN. Mecenas Jerzy Horski to absolwent STASZICA z dwudziestolecia międzywojennego – erudyta i tłumacz, człowiek o niezwykłym uroku oraz bohater powstania warszawskiego.

Nagroda im. Waldemara Zillingera dla najlepszego fizyka została ufundowana przez Absolwentów STASZICA rocznika 1949 i 1973, a fundatorzy upamiętniają cenionego Dyrektora naszego Liceum – w 2022 nagrodzono PIOTRA GWIOŹDZIKA.

Celem kolejnej nagrody jest uhonorowanie Szkoły i złożenie hołdu Prof. Adamowi Sochackiemu. Nagrodę im. Andrzeja Jagiełłowicza (przez Niego ufundowaną) dla najlepszego geografa – otrzymał MACIEJ DERELA.

Nagroda im. Jerzego Reflera dla najlepszego przyrodnika została ufundowana przez absolwenta z 1939 roku – prof. dr hab. Zbigniewa Zawadzkiego, który upamiętnił szkolnego kolegę – harcerza i artystę, żołnierza bitwy pod Tobrukiem. W 2022 roku nagrodę otrzymała MELANIA OLENDER.

Nagroda im. Stanisława Szczurowskiego (przez Niego ufundowana) jest przyznawana najlepszemu chemikowi. Fundator – doktor nauk medycznych Stanisław Szczurowski był absolwentem STASZICA z 1931 r. oraz szanowanym w Zagłębiu lekarzem. Nagrodę dla najlepszego chemika uzyskała ANNA CZERNIEWSKA.

Od dwutysięcznego roku przyznawana jest Nagroda im. Henryka Nowakowskiego dla najlepszego sportowca. Nagrodę ufundowała rodzina państwa Nowakowskich dla uczczenia pamięci seniora rodu – nauczyciela wychowania fizycznego w STASZICU. Nagrodę dla najlepszego sportowca uzyskał KACPER FERDEK.

Kolejna nagroda upamiętnia uczennicę STASZICA i została ufundowana przez Jej Rodziców, a jest przyznawana najlepszemu historykowi. Nagrodę im. Violetty Piaseckiej otrzymał KACPER GOJNY.

Następne nagrody, przyznane przez Fundację, podkreślają, że nasza szkoła jest liceum z oddziałami dwujęzycznymi, a poziom znajomości języków obcych przez licealistów jest imponujący!
Nagrodę dla najlepszego anglisty w 2022 uzyskało dwoje maturzystów:
OLIWIA FORNALCZYK i KAMIL BINKO.
Nagrodą dla najlepszego germanisty wśród maturzystów rocznika 2022 uhonorowany został: MACIEJ SIDOROWICZ.
Również od bieżącego roku Fundacja Szkolna ustanawia nagrodę dla najlepszego filozofa-maturzysty, którą otrzymała FLORENTYNA DĄBEK.

Od paru lat przyznawana jest Nagroda im. Stanisława Bomskiego – dla najlepszego matematyka. Idea nagrody to uhonorowanie pasji i osiągnięć ucznia w zakresie dziedziny królowej nauk oraz upamiętnienie świetnego nauczyciela przedmiotu w STASZICU – Pana Profesora Bomskiego. Nagrodę dla najlepszego matematyka uzyskał ADAM SZWAJA.

Nagroda, ufundowana przez Pana Wiesława Piwowara, absolwenta z 1977, upamiętnia Panią Profesor Marię Polańską – świetną nauczycielkę języka Moliera i życzliwego człowieka. Nagroda dla najlepszego romanisty wśród maturzystów – wyróżnienie w 2022 otrzymał MATEUSZ IMIOLCZYK.

Nagrodę im. Wojciecha Fularskiego – za barwną osobowość, która wzbudza sympatię i aprobatę, a laureat zostaje wyłoniony w drodze głosowania, przeprowadzonego wśród społeczności szkolnej – otrzymał ALAN WÓJCIK.

Od paru lat Fundacja Timken Polska honoruje nagrodą absolwentów STASZICA w kategorii: „dla wyjątkowo ofiarnego SPOŁECZNIKA” – wyróżnieni zostali: PIOTR BARAŃSKI oraz MATEUSZ MALISZEWSKI.

Nagrodą specjalną, fundowaną przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, dla wybitnego ekonomisty-maturzysty wyróżniono w 2022 roku KAMILA GLABĘ.

Nagroda specjalna Fundacji Szkolnej dla absolwenta o szczególnych osiągnięciach w zakresie poznawania X Muzy trafiła do ZUZANNY BRACIK.

Nagroda im. Jana Kiepury dla osoby, która systematycznie pożytkowała swój talent muzyczny dla szkoły – inicjatorami i fundatorami są: emerytowany Dyrektor Liceum – Pan Prof. Tomasz Szyjkowski wraz z Wicedyrektorką – Panią Prof. Dorotą Gawron-Scheligą. Wyróżnienie honoruje w roku 2022: MARTĘ FLORCZYK oraz WERONIKĘ WOŁEK.

Nagroda specjalna Fundacji dla „człowieka teatru” podkreśla spektakularne działania twórcze spod znaku Melpomeny – w 2022 roku laureatką została ZUZANNA CIOŁCZYK.

Cennym wyróżnieniem jest Nagroda im. Księdza Adama Bartkiewicza (przez Niego ufundowana) – dla najbardziej uczynnego i pomocnego maturzysty. Fundator jest absolwentem STASZICA z 1953 roku i w motywacji nagrody upamiętnia nauczyciela STASZICA – Pana Prof. Adama Sochackiego. Nagrodą wyróżniono w 2022 roku WERONIKĘ WOŁEK.

Znaczącym wyróżnieniem jest Nagroda Specjalna Dyrektora IV LO dla absolwenta z najwyższymi ocenami na świadectwie ukończenia liceum! Primus inter pares! W tym roku Pan Dyrektor Grzegorz Walotek wyróżnił KAROLINĘ DUNAL.

Moment kulminacyjny: czas wręczania świadectw ukończenia szkoły średniej, honorowych znaczków staszicowskich i kwiatów oraz gratulacje od Pana Dyrektora.

Na podium stanęli:
• Kl. 3e wraz z Wychowawczynią Panią Prof. ANNĄ WODZICKĄ.
• Kl. 3f wraz z Wychowawcą Panem Prof. PAWŁEM MATYSZKIEWICZEM.
• Kl. 3g wraz z Wychowawczynią Panią Prof. ANNĄ DOLIŃSKĄ-KONINĄ.
• Kl. 3h wraz z Panią Prof. SŁAWOMIRĄ DZIEWIĘCKĄ.
Dziękujemy za wszystko staszicowskim Rodzicom, którzy i w czas powszedni, i w dni świąt szkolnych: pomagają, wspierają, patronują, inspirują…! W imieniu Rodziców maturzystów wystąpili Państwo PATRYCJA i PAWEŁ BARAŃSCY – również, jakżeby inaczej, absolwenci STASZICA. W pięknych, wzruszających i pokrzepiających słowach błyskotliwie połączyli własne wspomnienia o naszej Szkole z teraźniejszością młodszej generacji – Matura 2022.

Podczas akademii głos zabrał Pan Prof. JANUSZ KUBICKI – Przewodniczący Fundacji Szkolnej, emerytowany nauczyciel STASZICA – zwracając uwagę na przekaz pokoleń i podkreślając cele oraz rangę działalności fundacyjnej.

Ogromne brawa, frenetyczne oklaski dla artystów szkolnych, których świetne występy wzbudziły aplauz i podziw dla Ich profesjonalizmu, talentów i wdzięku scenicznego.

Zaśpiewali: NIKOLA SŁABOSZ (3c), MARIUSZ JAKSENDER (2a), ALAN WÓJCIK (absolwent 2022), ANTONI ZIMNAL (2a) i JAN ZIMNAL (absolwent 2022).

Zatańczyła para Mistrzów Polski w tańcach standardowych – rodzeństwo: ZUZANNA JAKUBCZYK (2c) i FILIP JAKUBCZYK (gościnnie w walcu angielskim i w fokstrocie).

Czuwali nad przebiegiem uroczystości, wykazując się swadą i refleksem, reprezentujący Samorząd Uczniowski – konferansjerzy: MAŁGORZATA PARDELA i CYPRIAN CICHOŃ.

Szczególne podziękowania należą się nowej ekipie SZKOLNEGO RADIOWĘZŁA (niezawodny zespół), która zadbała o znakomite nagłośnienie i tło muzyczne uroczystej akademii.

Finalna defilada – po raz ostatni klasy maturalne z wychowawcami na czele – w rytm muzyki i entuzjazmu społeczności szkolnej… To pamiętny moment i podsumowanie, niczym w dowodzie matematycznym i na potwierdzenie wyniku rozwiązanych na tablicy zadań: c.b.d.o. (co było do okazania).

A mnie, Duchowi Liceum STASZICA, brzmi wciąż w pamięci: „ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas…”.

Aprilis / Maius * Anno Domini 2022

 

Serdecznie zapraszamy do przeglądania galerii z wydarzenia.