UWAGA – uczniowie klas 8 i 7 szkół podstawowych! Zapraszamy na XXI „KRAM Z POEZJĄ”, czyli WARSZTATY oraz WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY im. Prof. Jerzego Krama

NewsyMożliwość komentowania UWAGA – uczniowie klas 8 i 7 szkół podstawowych! Zapraszamy na XXI „KRAM Z POEZJĄ”, czyli WARSZTATY oraz WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY im. Prof. Jerzego Krama została wyłączona

Po raz kolejny otwieramy „KRAM Z POEZJĄ” !
Jest to dwuczęściowe przedsięwzięcie: WARSZTATY oraz KONKURS.

Kierujemy ofertę do uczniów i nauczycieli języka polskiego – klas 8 i 7.

Przedsięwzięcie, organizowane przez sosnowieckie IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu, zaistniało jeszcze w XX wieku i wtedy było adresowane do uczniów klas 8 szkoły podstawowej, a po ówczesnej reformie systemu edukacyjnego – do gimnazjalistów.

Aktualnie – zapraszamy do udziału uczniów najstarszych klas szkół podstawowej: ósmoklasistów, siódmoklasistów.

XXI EDYCJA „KRAMU Z POEZJĄ” – POD HASŁEM: „ZWIERZ, ZWIERZĘ, ZWIERZAK…”.

Serdecznie zapraszamy ósmoklasistów, siódmoklasistów z Sosnowca i miast ościennych – na WARSZTATY oraz KONKURS interpretacji: „KRAM Z POEZJĄ” (imienia legendarnego polonisty – Profesora Jerzego Krama ).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE ODBĘDĄ SIĘ W SOBOTĘ 14 GRUDNIA 2019 – OD 9.00 DO 10.30, A KONKURS ROZPOCZNIE SIĘ BEZPOŚREDNIO PO NICH [ok. 10:45 – 12:15].

REGULAMIN KONKURSU ZAMIESZCZAMY PONIŻEJ.

Formuła konkursu polega na samodzielnym napisaniu ciągłej wypowiedzi interpretacyjnej, poświęconej jednemu ( z dwóch do wyboru) utworowi poetyckiemu. Arkusz konkursowy zawiera także pytania, które mogą pomóc w analizie tekstu.
Kontynuujemy system warsztatowo-konkursowy.
Podajemy pulę utworów: 10 tytułów wierszy, które zawierają motyw wiodący w tegorocznej edycji, po to, by zachęcić uczestników do wcześniejszej lektury. Teksty są dostępne na stronach internetowych i w edycjach książkowych.
To spośród wskazanej ‘dziesiątki’ wybierzemy utwory, nad którymi będziemy się wspólnie zastanawiali podczas WARSZTATÓW i te wiersze, które uczestnicy samodzielnie będą interpretować na KONKURSIE.

OTO PULA UTWORÓW XXI „KRAMU Z POEZJĄ”:
1. C. Baudelaire „Albatros”
2. C. Miłosz „Sroczość”
3. H. Poświatowska „ *** (inc.) ten kot nie lubi…”
4. W. Szymborska „W rzece Heraklita”
5. J. Twardowski „Mrówko ważko biedronko”
6. W. Szymborska „Kot w pustym mieszkaniu”
7. I. Krasicki „Dobroczynność”
8. J. Czechowicz „Śmierć” [„(inc.) Napisano stacja kolejowa…”]
9. Thomas Hardy „Woły”
10. Z. Herbert „Mysz kościelna”

PROSIMY O DEKLARACJE UDZIAŁU W XXI „KRAMIE …” – W TERMINIE DO 14 XII 2019.

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES E-MAIL NAUCZYCIELA, JEDNEGO Z ORGANIZATORÓW KONKURSU, P. MICHAŁA ORCZYKA: michalo24@wp.pl

NAGŁÓWEK ZGŁOSZENIA: XXI KRAM Z POEZJĄ.

  • PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI:
  • IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, KLASA;
  • IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA POLONISTY;
  • ADRES I NAZWA SZKOŁY WRAZ Z NUMEREM TELEFONU.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

ORGANIZATORZY – NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO:
Barbara Strączek i Michał Orczyk

REGULAMIN KONKURSU „KRAM Z POEZJĄ”
1. Konkurs organizowany jest przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu i ma za zadanie propagowanie idei czytania poezji (literatury) i tradycji kultury, a także podtrzymywanie pamięci o legendarnym sosnowieckim poloniście – Profesorze Jerzym Kramie.
2. Zaproszenie do udziału w zmaganiach kierowane jest do uczniów najstarszych klas szkoły niższego szczebla edukacyjnego, czyli do uczniów klasy 8 i klasy 7 szkoły podstawowej.
3. Formuła konkursu polega na napisaniu pracy – ciągłej interpretacji jednego z dwóch załączonych tekstów poetyckich. Analiza utworu konkursowego jest ukierunkowana pomocniczymi, załączonymi pytaniami, z których inspiracji uczestnik może skorzystać.
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do okazania aktualnego dokumentu tożsamości [np. legitymacji szkolnej] – jest to warunek konieczny.
5. Czas pracy nad zrealizowaniem zadania to 90 minut. Uczestnik ma obowiązek pracować samodzielnie. W razie stwierdzenia niesamodzielności, praca jest unieważniana.
6. Piszący może korzystać z udostępnionego zestawu słowników: poprawnej polszczyzny oraz ortograficznego.
7. Organizatorzy powołują jury.
8. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
9. Każdorazowo konkurs jest poprzedzony warsztatami analityczno-interpretacyjnymi.
10. O terminie rozstrzygnięcia i o laureatach zawodów – szkoły zostaną poinformowane drogą elektroniczną. Informacje o KRAMIE Z POEZJĄ są publikowane na oficjalnej stronie liceum.
11. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz wyrażeniem zgody przez uczestników i opiekunów na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu organizacji „KRAMU Z POEZJĄ”.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie IV LO im. S. Staszica z Oddziałami Dwujęzycznymi, 41-206 Sosnowiec, pl. Waldemara Zillingera 1.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress