V Wojewódzki Konkurs Biologiczny „Genetycznie Zakręceni”

NewsyMożliwość komentowania V Wojewódzki Konkurs Biologiczny „Genetycznie Zakręceni” została wyłączona

Dnia 23 marca 2022 roku, tj. środę o godz. 10:00 odbędzie się V Wojewódzki Konkurs Biologiczny „Genetycznie Zakręceni”

Konkurs trwa 60 minut i można w nim zdobyć 30 punktów.
Konkurs zawiera zadania zarówno zadania zamknięte jak i otwarte.

Celami konkursu są:

  • rozwijanie biologicznych zainteresowań wśród uczniów,
  • wyjaśnianie mechanizmów dziedziczenia cech u człowieka,
  •  doskonalenie umiejętności tworzenia krzyżówek genetycznych dotyczących dziedziczenia określonej cechy,
  • dostrzeganie związku pomiędzy sobą a swoimi przodkami w rodzinie zgodnie z prawami genetyki,
  • posługiwanie się terminologią biologiczną oraz stosowanie jej w praktyce,
  • kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na konkursie:

Zagadnienia konkursu obejmują treści nauczania, umiejętności i osiągnięcia wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z genetyki o podwyższonym stopniu trudności, poszerzone o rodzaje mutacji, choroby genetyczne genowe oraz chromosomowe, analizę kariotypów i rodowodów chorób genetycznych, podstawy ekspresji informacji genetycznej: transkrypcja, translacja oraz cechy kodu genetycznego, organizmy zmodyfikowane genetycznie i klonowanie.

Każdy uczestnik powinien przynieść :
1. legitymację szkolną
2. przybory do pisania, kalkulator prosty
3. zgodę rodziców na udział w konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka – załącznik nr 2
4. oświadczenie epidemiologiczne – załącznik nr 3
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 i 3

Prosimy o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.
Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie uczestnicy konkursu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do dnia 18 marca 2022r.
wg załącznika nr 1. ( e-mail: genetyczniezakreceni@gmail.com).