VI Wojewódzki Konkurs Biologiczny „Genetycznie Zakręceni”

NewsyMożliwość komentowania VI Wojewódzki Konkurs Biologiczny „Genetycznie Zakręceni” została wyłączona

22 marca 2023 roku, tj. środę o godz. 9:00 odbędzie się

VI Wojewódzki Konkurs Biologiczny „Genetycznie Zakręceni”

Konkurs trwa 60 minut i można w nim zdobyć 30 punktów.

Konkurs zawiera zadania zarówno zadania zamknięte jak i otwarte.

Celami konkursu są:

  • rozwijanie biologicznych zainteresowań wśród uczniów,
  • wyjaśnianie mechanizmów dziedziczenia cech u człowieka,
  • doskonalenie umiejętności tworzenia krzyżówek genetycznych dotyczących dziedziczenia określonej cechy,
  • dostrzeganie związku pomiędzy sobą a swoimi przodkami w rodzinie zgodnie z prawami genetyki,
  • posługiwanie się terminologią biologiczną oraz stosowanie jej w praktyce,
  • kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na konkursie:

 

Zagadnienia konkursu obejmują treści nauczania, umiejętności i osiągnięcia wynikające                 z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z genetyki o podwyższonym stopniu trudności, poszerzone o rodzaje mutacji, choroby genetyczne genowe oraz chromosomowe, analizę kariotypów i rodowodów chorób genetycznych, podstawy ekspresji informacji genetycznej: transkrypcja, translacja oraz cechy kodu genetycznego, organizmy zmodyfikowane genetycznie i klonowanie.

Każdy uczestnik powinien przynieść :
1. legitymację szkolną
2. przybory do pisania, kalkulator prosty
3. zgodę rodziców na udział w konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka – załącznik nr 2

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Załącznik nr 1

Załącznik nr  2

Prosimy o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.
Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie uczestnicy konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do dnia 17 marca 2023 r.
wg załącznika nr 1. ( e-mail: genetyczniezakreceni@gmail.com).