Warsztaty prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

NewsyMożliwość komentowania Warsztaty prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŚ została wyłączona

Dnia 14 grudnia 2017 r. uczniowie z klas 1 BP2 oraz 2 HUM realizujący przedmiot Edukacja prawna udali się na Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mieliśmy tam okazję uczestniczyć w warsztatach prawniczych prowadzonych przez studentów należących do koła naukowego, którzy wprowadzili nas w arkana królestwa Temidy. W pierwszej części zajęć mogliśmy partycypować w pokazowej rozprawie sądowej, wcielając się w różnorakie role, tj. obrońcy, ławnika, prokuratora, a także oskarżonego o stalking i siłą rzeczy również ofiary. Kto z nas kim był, ilustrują załączone zdjęcia. Po krótkiej przerwie czekało nas spotkanie z prof. dr hab. Jackiem Góreckim, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego i wybitnym specjalistą w zakresie prawa cywilnego. Pan Profesor opowiedział nam o swojej pracy naukowo-dydaktycznej, warunkach i realiach studiów prawniczych, a także przedstawił nam zalety wyboru tego kierunku. Na nasze pytanie o cechy dobrego prawnika odpowiedział nam, że głównym atrybutem tego zawodu jest konieczność uczenia się praktycznie przez całe życie oraz bardzo rzetelne wykonywanie obowiązków. Pytaliśmy również o możliwość podjęcia studiów prawniczych za granicą. Po skończonej prelekcji i krótkim panelu dyskusyjnym udaliśmy się w drogę powrotną, rozmyślając nad wyrokiem sądu ogłoszonym podczas symulacji rozprawy sądowej, uniewinniającym naszego kolegę oskarżonego o stalking.

Warsztaty, w których braliśmy udział, były dla nas bezcenną lekcją prawa w wymiarze przede wszystkim praktycznym, która znacząco poszerzyła naszą wiedzę oraz kompetencje w tym zakresie. Wielu z nas utwierdziły one w przekonaniu, że wybór profilu politologicznego w Staszicu umożliwi nam podjęcie studiów na jednym z wydziałów prawa i administracji – podobnie jak absolwentom Staszica, których spotkaliśmy podczas naszego pobytu na WPiA.
Dziękujemy prof. Markowi Dudkowi za zorganizowanie i koordynację warsztatów prawniczych, a prof. Jarosławowi Mizerskiemu za towarzyszenie nam podczas nich.

Jan Doromoniec, klasa 1BP2

Serdecznie zapraszamy do przeglądania galerii z wydarzenia.