Warsztaty w Akademii Śląskiej (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania Warsztaty w Akademii Śląskiej (+ENG. Version) została wyłączona

18 stycznia uczniowie klasy 3b pojechali na warsztaty do Zabrza na zaproszenie Akademii Śląskiej. Warsztaty dotyczyły układu krwionośnego, a konkretnie elementów morfotycznych krwi i obiegu ustrojowego krwi z badaniami praktycznymi.

Jedna grupa uczniów oglądała krwinki białe i czerwone pod mikroskopami, poszukując tych najrzadziej spotykanych – bazofili i eozynofili. Tymczasem druga grupa słuchała tonów bicia serca przy użyciu stetoskopów. Poza stetoskopami grupa dysponowała też ciśnieniomierzami i pulsoksymetrami. Po krótkim instruktażu uczniowie zmierzyli swoją wartość nasycenia krwi tlenem. Następnie grupy wymieniły się stanowiskami, a po odbytych zajęciach klasa skierowała się w stronę dworca kolejowego.

 

———

On 18th January students from class 3b went on a trip to Zabrze to workshops in the Academy of Silesia. Workshops involved the cardiovascular system, especially morphotic blood elements and systemic circulation with practical recognition.

One group of students watched blood cells under the microscope looking for the types with the rarest occurrence – eosinophils and basophils. Meanwhile, the other group was listening to heart sounds with stethoscopes. Besides stethoscopes, blood pressure monitors and pulse oximeters were also in use. After a short introduction students measured their values of blood pressure and oxygen saturation level in blood. Then the groups swapped and, having finished the workshop, headed to the train station.