Warsztaty we współpracy z KSSE! + ENG

NewsyMożliwość komentowania Warsztaty we współpracy z KSSE! + ENG została wyłączona

W dniu 19 czerwca oddział 2c2 uczestniczył w warsztatach prowadzonych przez Michała Dziekońskiego. Odbyły się one w ramach patronatu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zajęcia dotyczyły bardzo interesującej gry symulacyjnej – prowadzenia własnego food trucka. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy i mieli za zadanie, poprzez narzędzia takie jak ustalanie cen produktów czy wydatków przeznaczanych na marketing, osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy. Dla wszystkich przygotowane były nagrody książkowe. Spotkanie było doskonałym ćwiczeniem imitującym prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.

On 19 June, branch 2c2 participated in a workshop led by Michał Dziekoński. This took place under the auspices of the Katowice Special Economic Zone. The classes concerned a very interesting simulation game – running your own food truck. The students were divided into three groups and were tasked with achieving the best possible financial result through tools such as product pricing and marketing spending. Book prizes were provided for all. The meeting was an excellent exercise in imitating running one’s own business.

Piotr Kowalski 2c
Piotr Fochtman 2c