Wigilia dla ubogich

NewsyMożliwość komentowania Wigilia dla ubogich została wyłączona

Dnia 18 grudnia 2023 r. w Domu Katolickim miała miejsce Wigilia dla osób potrzebujących, z terenu miasta Sosnowca. “Wigilia dla samotnych, bezdomnych i ubogich to wydarzenie, które niesie ze sobą nie tylko ciepło świątecznej atmosfery, ale także nadzieję i wspólnotę. W czasie takiego wydarzenia wiele osób doświadczających trudności życiowych ma szansę poczuć się otoczone troską i zrozumieniem”. Właśnie tę troskę i zrozumienie okazali nasi wspaniali uczniowie i wolontariusze zarazem, którzy przybyli w tym dniu, wraz z paniami opiekunkami Szkolnego Koła Wolontariatu, aby pomóc w organizacji tego przedsięwzięcia, które zainicjowała Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Aż 12 naszych utalentowanych muzycznie młodych Artystów przedstawiło na żywo Bożonarodzeniowy program słowno-muzyczny pt. “Gdzie jest nasze Betlejem?”

Uczennice klas II: Maria Haberka, Emilia Ferdek, Maria Niedbała; Dominika Trzebińska z klasy III oraz uczniowie z klas pierwszych: Magdalena Góralczyk i Kacper Skulich, w przepiękny i profesjonalny sposób wykonali kolędy: “Bóg się rodzi”, “Cicha noc”, “Mario, czy już wiesz”, “O Gwiazdo Betlejemska” oraz utwory: “Uciekali”, “Kolęda Maryi”

Antonina Giża, Zuzanna Łatka, Małgorzata Czechowska, Mateusz Chowaniec, Adrian Majda i Maciej Liszka wyrecytowali publiczności wzruszające teksty poetyckie, takie jak ten:

“To właśnie tego wieczoru,

Gdy wiatr silny śniegiem dmucha,

W serca złamane i smutne

Po cichu wstępuje otucha…

W czynnościach organizacyjno – porządkowych Wigilijnego Spotkania dla Ubogich, wzięły udział uczennice z klas II: Emilia Stolarczyk, Weronika Wolska, Julia Bryszkowska, Julia Jagielska, Natalia Nowosińska, Maria Szyluk, Blanka Małolepszy. Nasze dzielne wolontariuszki zadbały o przygotowanie stołu i dostarczeniu każdemu z przybyłych Gości, świątecznych potraw. Był barszczyk z uszkami, smażony karp, kapusta z grochem i słodkie ciasta.

Dziękujemy naszej wspaniałej młodzieży za postawę otwartości i gotowości do pomocy innym, zwłaszcza tym słabszym i potrzebującym.

 

——-
On December 18
th, 2023, a Christmas Eve event for those in need took place at the Catholic House in Sosnowiec. “Wigilia dla samotnych, bezdomnych I ubogich” is an occasion that brings not only the warmth of the holiday atmosphere but also hope and community. During such an event, many people facing life difficulties have the chance to feel surrounded by care and understanding. Our students, volunteers and attendants from the School Volunteering Club were there to share those emotions and help Caritas from the diocese in Sosnowiec, which was the organizer of the event.

 

Our twelve musically talented young artists presented a live Christmas program titled “Gdzie jest naszeBetlejem?”

Second graders: Maria Haberka, Emilia Ferdek, Maria Niedbata, Dominika Trzebińska and Magdalena Góralczyk from 3rd grade, along with first-year student Kacper Skulich, beautifully performed carols such as “Bóg się rodzi”, “Cicha noc”, “Mario, czy już wiesz”, “O Gwiazdo Betlejemska” and pieces like “Uciekali” and “Kolęda Maryi”.

 

Antonina Giża, Zuzanna Tatka, Małgorzata Czechowska, Mateusz Chowaniec, Adrian Majda, and Maciej Liszkarecited touching poetic texts to the audience. One example is:

 

“To wlaśnie tego wieczoru,

Gdy wiatr silny śniegiem dmucha,

W serca złamane I smutne

Po cichu wstępuje otucha…”

 

In the organizational and orderly activities of the Christmas Meeting for the Poor, students from the second grade: Emilia Stolarczyk, Weronika Wolska, Julia Bryszkowska, Julia Jagielska, Natalia Nowosińska, Maria Szyluk, and Blanka Matolepszy participated. Our brave volunteers took care of preparing the table and delivering festive dishes to each of the guests, including borscht with dumplings, fried carp, cabbage with peas, and sweet cakes.

 

We express our gratitude to our wonderful youth for their openness and willingness to help others, especially those who are weaker and in need.