Wiosenna wyprawa klas 1a i 1b do Wrocławia i w Karkonosze

NewsyMożliwość komentowania Wiosenna wyprawa klas 1a i 1b do Wrocławia i w Karkonosze została wyłączona

Nasza wycieczka rozpoczęła się od wizyty we Wrocławiu. Pierwszym przystankiem był Ostrów Tumski, najstarsza część miasta, pełna urokliwych kościołów i katedr. Spacerując po wąskich uliczkach, podziwialiśmy zabytkowe budynki i romantyczne mosty, które dodawały temu miejscu niepowtarzalnego klimatu. Następnie udaliśmy się na Rynek, który otoczony jest kolorowymi kamienicami. To jedno z najbardziej tętniących życiem miejsc we Wrocławiu. Kolejnym punktem programu było Hydropolis, Centrum Edukacji Ekologicznej. To jedyne takie miejsce w Polsce, a nawet jedno z niewielu na świecie. Znajduje się w zabytkowym XIX-wiecznym neogotyckim zbiorniku wody czystej, który został przekształcony w centrum wiedzy o wodzie. Mieliśmy okazję zobaczyć interaktywne wystawy i dowiedzieć się więcej o roli wody w naszym życiu oraz o tym, jak ważne jest jej oszczędzanie i ochrona.

Po intensywnym dniu we Wrocławiu nasza grupa wyruszyła w kierunku Karkonoszy. Bazą noclegową była malownicza miejscowość Przesieka, idealna do odpoczynku po dniu pełnym wrażeń. Drugiego dnia wycieczki udaliśmy się do Karpacza. Jedną z głównych atrakcji była podróż wyciągiem krzesełkowym na Kopę. Widoki z góry zapierały dech w piersiach. Z Kopy rozpoczęliśmy pieszą wędrówkę na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy (1603 m n.p.m.). Wspinaczka była wielkim wyzwaniem, ale też satysfakcja z osiągnięcia celu była ogromna. Na szczycie Śnieżki podziwialiśmy panoramę Karkonoszy i okolic.

W Karpaczu odwiedziliśmy również Świątynię Wang – unikalny, drewniany kościół, który został przeniesiony z Norwegii w XIX wieku. Świątynia, zbudowana bez użycia gwoździ, zachwycała swoją prostotą i pięknem. Przewodnik opowiedział nam fascynującą historię jej powstania oraz przenosin do Karpacza.

Trzeciego dnia naszej wycieczki odwiedziliśmy Szklarską Porębę. Pierwszym punktem była wizyta przy wodospadzie Szklarki.  Spacer w otoczeniu bujnej przyrody i szum wodospadu stworzył niezapomniane wrażenia. Następnie udaliśmy się do Kowar, gdzie znajduje się Park Miniatur Dolnego Śląska. Mieliśmy okazję zobaczyć makiety najważniejszych zabytków i budowli regionu, wykonane z niezwykłą precyzją.

Wycieczka była pełna wrażeń i niezapomnianych chwil. Od historycznego Wrocławia, przez malownicze Karkonosze, po fascynujące wystawy i zapierające dech w piersiach widoki – każdy dzień przynosił nowe doświadczenia. To była wycieczka, którą na długo zapamiętamy.

Serdecznie zapraszamy do przeglądania galerii z wydarzenia.

 


Our trip began with a visit to Wrocław. The first stop was Ostrów Tumski, the oldest part of the city, full of charming churches and cathedrals. As we strolled through the narrow streets, we admired the historic buildings and romantic bridges that added a unique atmosphere to the place. Next, we headed to the Market Square, surrounded by colorful townhouses. It’s one of the liveliest places in Wrocław. The next point on the agenda was Hydropolis, the Environmental Education Center. It’s the only such place in Poland, and even one of the few in the world. It is located in a historic 19th-century neo-Gothic clean water reservoir, which has been transformed into a center of knowledge about water. We had the opportunity to see interactive exhibits and learn more about the role of water in our lives and the importance of saving and protecting it.

After an intense day in Wrocław, our group set off towards the Karkonosze Mountains. Our accommodation was in the picturesque village of Przesieka, ideal for resting after a day full of excitement. On the second day of the trip, we went to Karpacz. One of the main attractions was a chairlift ride to Kopa. The views from the top were breathtaking. From Kopa, we started a hike to Śnieżka, the highest peak in the Karkonosze Mountains (1603 meters above sea level). The climb was a great challenge, but the satisfaction of reaching the goal was immense. At the top of Śnieżka, we admired the panorama of the Karkonosze and the surrounding areas.

In Karpacz, we also visited the Wang Temple – a unique wooden church that was moved from Norway in the 19th century. The temple, built without the use of nails, was stunning in its simplicity and beauty. The guide told us the fascinating history of its creation and relocation to Karpacz.
On the third day of our trip, we visited Szklarska Poręba. The first point was a visit to the Szklarka Waterfall. A walk surrounded by lush nature and the sound of the waterfall created unforgettable impressions. Next, we went to Kowary, where the Lower Silesia Miniature Park is located. We had the opportunity to see models of the most important monuments and buildings of the region, made with incredible precision.

The trip was full of excitement and unforgettable moments. From historic Wrocław, through the picturesque Karkonosze Mountains, to fascinating exhibitions and breathtaking views – each day brought new experiences. It was a trip we will remember for a long time.
We cordially invite you to browse the gallery of the event.