WIZYTA W AMERICAN CORNER W KATOWICACH ?? (+ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania WIZYTA W AMERICAN CORNER W KATOWICACH ?? (+ENG. VERSION) została wyłączona

22 marca uczniowie klasy 1d odwiedzili bibliotekę amerykańską American Corner w Katowicach. Podczas wizyty uczniowie wzięli udział w wykładzie na temat amerykańskiego systemu edukacji. Uzyskali szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej skierowanej do licealistów i studentów umożliwiającej wzięcie udziału w wyjazdach edukacyjnych do Stanów Zjednoczonych. Poznali szczegóły dotyczące programów Flex i Assist umożliwiających podjęcie nauki w amerykańskich szkołach oraz Camp America pozwalającym na połączenie pracy w USA z podróżowaniem.  Ponadto, uczniowie dowiedzieli się jakie egzaminy językowe umożliwiają podjęcie nauki i studiów w Ameryce oraz mieli możliwość zapoznania się z księgozbiorem biblioteki. American Corner to bardzo ciekawe miejsce, w którym odbywa się wiele ciekawych wydarzeń dotyczących kultury i historii amerykańskiej. Z pewnością  niedługo tam wrócimy.

On Wednesday, March 22nd, students of class 1d visited the American Corner – American library in Katowice. During the visit they took part in a lecture on the American education system. They obtained detailed information on the educational offer addressed to high school and university students enabling them to take part in educational trips to the United States. They got to know the details of educational programmes such as Flex and Assist as well as Camp America which allows young people to combine work in the USA with travelling. In addition, the students found out about various language exams enabling them to study in America and had the opportunity to browse through the library’s collection of books. The American Corner is a thriving institution that organizes many interesting events related to American culture and history. We will definitely come back there soon.