WIZYTACJA Zarządu Fundacji i Fabryki TIMKEN w Staszicu (+ ENG VERSION)

NewsyMożliwość komentowania WIZYTACJA Zarządu Fundacji i Fabryki TIMKEN w Staszicu (+ ENG VERSION) została wyłączona

W poniedziałek 2 października 2023 mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Liceum przedstawiciela Zarządu amerykańskiej Fundacji TIMKEN Pana Marka Schefflera oraz delegację Fabryki TIMKENA w Sosnowcu, m.in. Pana Dyrektora Michała Stępnia. Zaproszeni goście wspólnie z Panem Dyrektorem Szkoły Grzegorzem Walotkiem oraz Panią Wicedyrektor Marią Stecką zostali oprowadzeni po salach dydaktycznych powstałych dzięki projektom sfinansowanym przez hojnych darczyńców Fundacji Rodziny TIMKEN, której siedziba znajduje w amerykańskim stanie Ohio, w mieście Canton. Wieloletnia serdeczna współpraca Zarządu Fundacji TIMKEN, Dyrekcji Fabryki TIMKEN w Sosnowcu oraz Dyrekcji naszej szkoły zaowocowała powstaniem nowoczesnej biblioteki szkolnej, muzeum, sali konferencyjno-tutorialnej, sal humanistycznych oraz kompleksu laboratoriów cyfrowych do nauki języków obcych. Przybyli goście docenili nowoczesność oraz oryginalność w zagospodarowaniu przestrzeni szkolnej. Kolejnym etapem współpracy była realizacja projektu nowoczesnej pracowni chemicznej, który uzyskał dofinansowanie z Fundacji Rodziny TIMKEN. Podczas wizyty goście zostali zaproszeni na prezentację pokazów chemicznych w języku angielskim wykonanych przez uczniów klasy 2B pod opieką wychowawcy i opiekuna pracowni dr Roksany Rzyckiej-Korzec. Uczniowie zaprezentowali analizy wykonywane w ramach czterech specjalności, tj. chemii środowiska „Environmental Chemistry”, chemii żywności „Food Chemistry”, chemii zapachów „Fragrance Chemistry” czy chemii leków „Drug Chemistry”. Inicjatorami projektu nowo powstałego laboratorium chemicznego byli Dyrektor Szkoły Grzegorz Walotek, Wicedyrektor Maria Stecka, Fundacja Szkolna im. Stanisława Staszica oraz dr Roksana Rzycka-Korzec – autorka projektu. Dzięki realizacji projektu uczniowie na tym etapie edukacyjnym mają nieocenioną możliwość poznawania chemii poprzez eksperymenty, a także mają szanse poszerzać swoje horyzonty badawcze. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze i na pewno na długo pozostanie w pamięci zarówno gości, jak i całej społeczności staszicowskiej.

Serdecznie zapraszamy do przeglądania galerii z wydarzenia

 

On Monday, October 2, 2023, we had the honor to host at our high school a representative of the Management Board of the American TIMKEN Foundation, Mr. Mark Scheffler and the delegation of the TIMKEN Factory in Sosnowiec, including Mr Michał Stępień, Plant Manager. The invited guests, together with the School Principal, Grzegorz Walotek, and the Vice-Principal, Maria Stecka, were shown around the classrooms created thanks to projects financed by generous donors of the TIMKEN Family Foundation, whose headquarters are in the American state of Ohio, in the city of Canton. Many years of cordial cooperation between the Management Board of the TIMKEN Foundation, the Management of the TIMKEN Factory in Sosnowiec and the management of our school resulted in the creation of a modern school library, a museum, a conference and tutorial room, humanities rooms and a complex of digital laboratories for learning foreign languages. The guests appreciated the modernity and originality in the development of the school space. The next stage of cooperation was the implementation of the project of a modern chemical laboratory, which received funding from the TIMKEN Family Foundation. During the visit, the guests were invited to a presentation of chemical shows in English, performed by students of class 2B under the supervision of their teacher and laboratory supervisor, Dr. Roksana Rzycka-Korzec. Students presented analyses performed in four specialties, i.e. environmental chemistry, food chemistry, fragrance chemistry and drug chemistry. The initiators of the project of the newly established chemical laboratory were School Principal Grzegorz Walotek, Deputy Principal Maria Stecka, the Stanisław Staszic School Foundation and Dr. Roksana Rzycka-Korzec – author of the project. Thanks to the implementation of the project, students at this educational stage have an invaluable opportunity to learn about chemistry through experiments, and also have the opportunity to expand their broad research horizons. The meeting took place in a very nice atmosphere and will certainly remain in the memory of both the guests and the Staszic community for a long time.