Wspomnienie

NewsyMożliwość komentowania Wspomnienie została wyłączona

Nawet jakby podzielić sekundę na milionową część, to właściwie nigdy nie przeżywamy jej w czasie teraźniejszym, zawsze coś już minęło lub coś dopiero będzie”

Zdzisław Beksiński

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Ś.P. Ottona Rauka (1938-2017), nietuzinkowego matematyka, znanego wielu pokoleniom uczniów sosnowieckich szkół.

Był absolwentem matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Długą drogę awansu zawodowego nauczyciela i wychowawcy rozpoczął w 1959 roku w sosnowieckich szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej nr 16, a potem w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 5. Od roku 1966 datuje się Jego związek z sosnowieckimi szkołami średnimi. Najpierw z Technikum Energetycznym w Sosnowcu, a następnie od 1974 z Liceum im. E. Plater i wreszcie od roku 1981 z Liceum im. S. Staszica. Jego umiejętności organizatorskie i zaangażowanie w sprawy szkoły sprawiły, że równocześnie z wielkim oddaniem przez jedenaście lat pełnił obowiązki jej wicedyrektora, a w roku szkolnym 1994/95 dyrektora. W latach 1984-1986 społecznie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Studium Nauczycielskiego w Sosnowcu.

W zawodzie nauczyciela przepracował 44 lata, z czego ostatnich prawie dwadzieścia lat (do przejścia na emeryturę w 2003 roku) w Staszicu. Za swoją pracę nauczyciela i wychowawcy był wielokrotnie nagradzany, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na zawsze pozostanie we wdzięcznych sercach i pamięci wielu wychowanków, uczniów i kolegów.