Wybitni ludzie świata nauki w Staszicu

NewsyMożliwość komentowania Wybitni ludzie świata nauki w Staszicu została wyłączona

W dniach 22 i 23 marca br. w ramach Festiwalu Nauk Przyrodniczych wykłady wygłosili wybitni ludzie świata nauki zaproszeni do naszej szkoły w imieniu Pana Dyrektora Grzegorza Walotka oraz prof. Roksany Rzyckiej-Korzec.

Prof. dr. hab. inż. Adam Proń – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Sosnowcu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktorat zdobył na Uniwersytecie Pensylwańskim pod kierunkiem Alana G. MacDiarmida, późniejszego laureata Nagrody Nobla z chemii. Był bliskim współpracownikiem Alana J. Heegera, również laureata Nagrody Nobla. Habilitację uzyskał na Politechnice Warszawskiej, a od 1974 r. został profesorem tytularnym. Większość czasu zawodowego spędził na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, prowadząc badania w zakresie nanokryształów oraz materiałów elektroaktywnych. Prowadzi działalność publicystyczną oraz redakcyjną oficyny wydawniczej Elsevier. Jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych nazywanej „polskim Noblem”.

Wygłoszone wykłady:

  1. „Polskie nominacje do Nagrody Nobla w chemii, fizyce i medycynie” 22.03.2023 r. (oddział 2c1 + 1e)
  2. „Jak roznosiciel gazet został laureatem Nagrody Nobla z chemii – burzliwe życie pewnego chemika” 23.03.2023 r. (oddział – 1b)

Prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak – absolwentka Politechniki Śląskiej, gdzie w 1999 r. zdobyła również stopień doktora nauk chemicznych. W 2010 roku uzyskała habilitację na Politechnice Warszawskiej. Od 2017 r. została tytularnym profesorem. Obecnie pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, gdzie zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych. Jest laureatką Brązowego Krzyża Zasługi oraz nagród JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą. Jest autorką licznych publikacji w prestiżowych czasopismach w zakresie organicznej elektroniki. Od 2012 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Wygłoszony wykład:

  1. „Fascynujący świat polimerów”(oddział – 1b + 3c1)