Wybory Najsympatyczniejszego Maturzysty 2021 czyli „Łobuziak 2021”

NewsyMożliwość komentowania Wybory Najsympatyczniejszego Maturzysty 2021 czyli „Łobuziak 2021” została wyłączona

Kolejny rok w trybie zdalnym przyszło nam wybrać laureata nagrody dla Najsympatyczniejszego Absolwenta Rocznika czyli „Łobuziaka 2021”.

Przypomnijmy zatem ideę tej wyjątkowej nagrody.

Fundacja Szkolna działająca przy naszym Liceum od lat 80. przyznaje nagrody dla najlepszych maturzystów. Jest więc nagroda dla chemika, historyka, geografa, polonisty, matematyka itd. Laureatami są zwykle finaliści i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych. Fundatorami tych nagród są absolwenci szkoły lub ludzie szczególnie ze szkołą związani.

Wśród tych nagród jest jednak nagroda szczególna, którą przyznają uczniowie; nagroda im. Wojciecha Fularskiego – tragicznie zmarłego absolwenta z roku 1991. Jest to nagroda dla, jak to powiedział ojciec Wojtka (fundator nagrody) najsympatyczniejszego łobuziaka. Ojciec chciał, by zdobywca nagrody przypominał Wojtka, by był to uśmiechnięty, wesoły, życzliwy ludziom i lubiący ludzi młody człowiek; aktywny, przez wszystkich znany i lubiany; daleki od ideału, jeszcze dalszy od szkolnego prymusa, po prostu – sympatyczny łobuziak. I takiego właśnie ucznia lub uczennicy, kolegi, czy koleżanki szukamy co roku wśród uczniów ostatniej klasy liceum.

Nagroda oficjalnie nosi tytuł dla „Najsympatyczniejszego Maturzysty Rocznika”, ale zgodnie z tradycją mówi się o niej jako o nagrodzie dla
„ Łobuziaka”.
Ojciec Wojtka ustanawiając nagrodę prosił, by zdobywcę nagrody wyłaniało się w drodze głosowania wszystkich uczniów liceum, dlatego uczniowie klas trzecich zgłosili propozycje kandydatów do nagrody, a wszyscy uczniowie z całej szkoły w głosowaniu internetowym wybiorą laureata, lub laureatkę.

Głosowanie w trybie online prowadzone przez Samorząd Uczniowski odbędzie się 24 kwietnia 2021 r.

Oto kandydaci:

Klasa III a – Bartek Gładzik, Karol Kozłowski
Klasa III b – Emilka Głowa, Bartek Dzieża
Klasa III c – Maksymilian Ziętek, Eryk Kalbara
Klasa III d – Igor Jałowiecki, Piotr Sadowski