Wycieczka na Soszów Wielki (i druga w Beskid Mały) (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania Wycieczka na Soszów Wielki (i druga w Beskid Mały) (+ENG. Version) została wyłączona

W ostatni weekend (17 grudnia 2023) nasz Klub Górski wyruszył na kolejną wycieczkę, podczas której doświadczyliśmy uroku zimy i piękna górskich krajobrazów. Podczas wyprawy pokonaliśmy trasę o łącznej długości 14 km, zdobywając przy tym imponujące 18 punktów GOT (Górska Odznaka Turystyczna PTTK).

Nasza wędrówka rozpoczęła się na peronie w Wiśle-Jaworniku. Opadające płatki śniegu tworzyły niesamowity widok i dodawały bajkowego klimatu całej wędrówce przez Jawornik.

Pogoda, choć kapryśna, była dla nas łaskawa, przestając padać na tyle wcześnie, byśmy mogli podziwiać panoramę masywu Skrzycznego z jednej strony i imponującą Czantorię Wielką z drugiej.

Ze szczytu Soszowa Wielkiego trasa poprowadziła nas do Schroniska na Soszowie, gdzie mieliśmy okazję zregenerować siły. Schodząc do centrum Wisły nie tylko mieliśmy przyjemność obserwować piękną inwersję chmur, ale także dać upust zimowemu szaleństwu, zjeżdżając z górskich, zaśnieżonych polan.

Ostatecznym etapem naszej wyprawy był Jarmark Świąteczny w centrum Wisły.

Podczas wycieczki nie mogliśmy się oprzeć wspomnieniom z poprzednich przygód, zwłaszcza dwudniowej wycieczki październikowej do Międzybrodzia Bialskiego (21-22 października 2023). Tam, w Beskidzie Małym, zdobyliśmy imponującą Kiczerę, na szczycie której delektowaliśmy się kiełbaskami przy samodzielnie rozpalonym ognisku. Zachód Słońca na Górze Żar zrobił na nas duże wrażenie, a schodzenie z gór z czołówkami nocą stanowiło ciekawe wyzwanie.

Drugiego dnia październikowego wyjazdu doświadczyliśmy ekstremalnych przeżyć podczas nawałnicy deszczu, gdy schodziliśmy z Hrobaczej Łąki do Kóz. Mimo że warunki były trudne, zespół klubowy pokazał, że wspólnie można pokonywać każde trudności. Absurdalne przygody związane z pomylonym pociągiem w Bielsku również stały się częścią naszej narracji. Ostatecznie, pomimo nieprzewidywalnych sytuacji, uznaliśmy, że to była całkiem fajna przygoda, którą z radością doliczamy do naszych wspólnych przeżyć.

Tym wyjazdem kończymy rok z 3 wycieczkami na koncie i 2 spotkaniami klubowymi na terenie szkoły, co jest sporym sukcesem jak na nowopowstały w tym roku szkolnym klub!

 

Serdecznie zapraszamy do przeglądania galerii z wydarzenia

_____

Trip to Soszów Wielki (and another one to Beskid Mały mountains)

During the last weekend (December 17, 2023), our Mountain Club embarked on another journey, experiencing the charm of winter and the beauty of mountain landscapes. Throughout the expedition, we covered a total distance of 14 km, earning an impressive 18 points for the GOT (Mountain Tourist Badge of the Polish Tourist and Sightseeing Society).

Our hike began at the platform in Wisła-Jawornik. Falling snowflakes created a breathtaking view, adding a fairytale atmosphere to the entire hike through Jawornik.

The weather was kind to us stopping the snowfall early enough for us to admire the panorama of Skrzyczne on one side and the impressive Czantoria Wielka on the other.

From the summit of Soszów Wielki, the trail led us to the Shelter at Soszów, where we had the opportunity to recharge our energy. Descending to the center of Wisła, we not only had the pleasure of observing a beautiful cloud inversion but also indulged in winter madness, sliding creatively on snow-covered mountain hills.

The final stage of our journey was the Christmas Market in the center of Wisła.

During the trip, we couldn’t resist reminiscing about previous adventures, especially the two-day October expedition to Międzybrodzie Bialskie (October 21-22, 2023). There, in the Beskid Mały mountains, we reached the impressive Kiczera, enjoying sausages by a self-lit bonfire. The sunset on Góra Żar left a lasting impression, and descending from the mountains with headlamps at night posed an interesting challenge.

On the second day of the October trip, we experienced extreme moments during a rainstorm as we descended from Hrobacza Łąka to Kozy. Despite challenging conditions, the club team showed that together we can overcome any difficulties. Absurd adventures related to a mistaken train in Bielsko-Biała also became part of our narrative. Ultimately, despite unpredictable situations, we consider it a pretty cool adventure, one that we joyfully include in our shared experiences.

With this trip, we finish the year 2023 with three expeditions and two club meetings on the school grounds—a significant success for our newly established club in this academic year!