XIX WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY „BOMBA Z MATMY” im. prof. Stanisława Bomskiego

NewsyMożliwość komentowania XIX WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY „BOMBA Z MATMY” im. prof. Stanisława Bomskiego została wyłączona

Dnia 11 marca 2023 roku, tj. sobota o godz. 9:00odbędzie się XIX Wojewódzki

Konkurs Matematyczny „BOMBA Z MATMY”im. prof. Stanisława Bomskiego.

 

Konkurs trwa 90 minut i składa się z pięciu zadań otwartych, z których każde punktowane jest w skali od 0 do 5 pkt.

 

Konkurs poprzedzony jest warsztatami matematycznymi, które odbędą się dnia

04 marca 2023  tj. sobota o godz. 9.30 w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica, Plac Zillingera 1, Sosnowiec.

 

Na zwycięzców i wyróżnionych czekają cenne nagrody!!!!!

 

Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie w dniu konkursu:

1.    legitymacji szkolnej

2.    przyborów do pisania

3.    zgody rodziców na udział w konkursie, zgody na  przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka – załącznik nr 2

 

Prosimy o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do dnia 08 marca 2023r.
wg załącznika nr 1. ( email: bombazmatmy2023@op.pl
).

 

Zagadnienia do konkursu zawiera regulamin.

 

Organizatorzy.
Sukcesy uczniów 1 półrocze 2022_2023