XVIII Konkurs Wojewódzki BOMBA Z MATMY – czekamy na zgłoszenia

NewsyMożliwość komentowania XVIII Konkurs Wojewódzki BOMBA Z MATMY – czekamy na zgłoszenia została wyłączona

XVIII WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY „BOMBA Z MATMY” im. prof. Stanisława Bomskiego

 Dnia 19 marca 2022 roku, tj. sobota o godz. 10:00 odbędzie się
XVIII Wojewódzki Konkurs Matematyczny „BOMBA Z MATMY”
im. prof. Stanisława Bomskiego. Konkurs trwa 90 minut i składa się z pięciu zadań otwartych, z których każde punktowane jest w skali od 0 do 5 pkt.

Zakres tematyczny:
1) Liczby i działania. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych.
2) Podzielność liczb całkowitych. Reszty z dzielenia liczb całkowitych.
3) Potęgi i pierwiastki.
4) Obliczenia procentowe.
5) Wyrażenia algebraiczne i równania.
6) Figury geometryczne na płaszczyźnie.
7) Układ współrzędnych. Punkty symetryczne względem osi. Środek odcinka.
8) Geometria przestrzenna
9) Elementy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa
10)Zastosowania matematyki (np. zastosowanie wzoru na prędkość)

Na zwycięzców i wyróżnionych czekają cenne nagrody!!!!!

Każdy uczestnik powinien przynieść :
1. legitymację szkolną
2. przybory do pisania
3. zgodę rodziców na udział w konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka – załącznik nr 2
4. oświadczenie epidemiologiczne – załącznik nr 3

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego

Załącznik nr 1 Konkurs Bomba z Matmy 2022

Załącznik nr 2 Konkurs Bomba z Matmy 2022
Prosimy o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.
Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie uczestnicy konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do dnia 15 marca 2022r.
wg załącznika nr 1. ( e-mail: bombazmatmy2022@gmail.com).

 

Regulamin