XXII KRAM Z POEZJĄ (edycja online) – ROZSTRZYGNIĘCIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH IMIENIA PROFESORA JERZEGO KRAMA

NewsyMożliwość komentowania XXII KRAM Z POEZJĄ (edycja online) – ROZSTRZYGNIĘCIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH IMIENIA PROFESORA JERZEGO KRAMA została wyłączona

Warto zauważyć, iż kluczowe pojęcie w nazwie konkursu – poezja – nie określa wyłącznie twórczości lirycznej. Zgodnie z tradycją może oznaczać literaturę piękną lub jeszcze szerzej – dzieła kultury, na co wskazuje grecki źródłosłów: tworzenie, wytwórczość, sztuka.

Tegoroczny temat przewodni: OBYCZAJE I POSTAWY CZŁOWIEKA ZAPISANE W TEKSTACH KULTURY. To była XXII edycja konkursu, ale po raz pierwszy w wersji online.
Jak łatwo policzyć, KRAM Z POEZJĄ narodził się jeszcze w XX stuleciu, jednak wówczas nikomu się nie śniło nawet, aby konkursy rozgrywać na odległość i w czasie rzeczywistym, chociaż istniał „inter-network” jak najpierw nazywano raczkujący Internet…

Grono zainteresowanych uczestników-ósmoklasistów z różnych szkół podstawowych województwa rozwiązywało zadania, powiązane z polskimi utworami literackimi i innymi tekstami kultury, m.in. z esejem Leszka Kołakowskiego o antycznym filozofie i z obrazem angielskiego malarza XVIII wieku, mistrza scen rodzajowych. Konkursowicze wykazywali się również kompetencjami językowymi i wiedzą o polszczyźnie w praktyce.

Mamy przyjemność przedstawić uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki w rozwiązywanym online arkuszu konkursowym:

I miejsce: MICHAŁ SZKULIK, SP 1 w Sosnowcu – uczeń Pani Agaty Nowakowskiej
II miejsce: PAULINA GAJOS, SP 1 w Sosnowcu – uczennica Pani Agaty Wasyliszyn-Sztaby
III miejsce ex aequo:
• PATRYK ADAMSKI, SP 11 [w ZSP nr 3] w Mysłowicach – uczeń Pani Katarzyny Sromek
• HANNA KRÓL, SP 1 w Sosnowcu – uczennica Pani Agaty Nowakowskiej

Organizatorzy gratulują Laureatom XXII KRAMU Z POEZJĄ i dziękują Ich Nauczycielom języka polskiego!