XXIII Dzień Papieski w szkole (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania XXIII Dzień Papieski w szkole (+ENG. Version) została wyłączona

Dnia 23 października w szkolnej auli odbyło się widowisko słowno-muzyczne pt. „Święty Jan Paweł II. Cywilizacja życia”, upamiętniające 45. rocznicę pontyfikatu Papieża Polaka.

Spotkanie dla wszystkich chętnych uczniów z naszej szkoły było zarazem podsumowaniem działań oraz konkursów szkolnych związanych z twórczością literacką Karola Wojtyły (konkurs recytatorski) oraz formą twórczości artystycznej naszych uczniów (konkurs na plakat).

Obecny na przedstawieniu Pan Dyrektor wręczył dyplomy zwycięzcom konkursów.

Mateusz Nowak z klasy 1b oraz Zuzanna Łatka z klasy 1zajęli najwyższe miejsca w konkursie plastycznym Cywilizacjażycia” (o zwycięzcach konkursu recytatorskiego już wspominaliśmy).

Ponad 20 uczniów z naszej szkoły zaangażowało się w przygotowanie widowiska słowno-muzycznego, podczas którego wystąpiła gościnnie uczniowska grupa taneczna z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie.

W klimat całego przedstawienia wprowadziła wszystkich obecnych scenka rodzinna
z udziałem Julii Skowronek, Michała Konopki, Wojtka Madeja oraz Mateusza Olasa jej pomysłodawcy i reżysera. Radość z życia we wspólnocie rodzinnej, wzajemne relacje oparte na przyjaźni, miłości, trosce, zaufaniu oraz wierze w Boga stanowiły puentę tej części widowiska.

Oprócz pięknie wykonanych pieśni Habemus Papam”(Dominika Trzebińska) oraz Nie zastąpi Ciebie nikt” (Magdalena Góralczyk, Maria Haberka, Maria Niedbała, Natalia Popławska, Emilia Ferdek) na szkolnej scenie można było zobaczyć występ wokalno-taneczny naszych gości, którzy zaprosili do wspólnego wykonania także naszych licealistów. Zapadający w pamięć utwór Magdy Anioł „Lolek” oraz dynamiczny taniec do wiersza Juliusza Słowackiego„Słowiański Papież” wzbudziły ogromny aplauz publiczności.

Obecna na widowni młodzież i nauczyciele mogli także usłyszeć i przypomnieć sobie ważne słowa, które wygłosił podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II – uczennica Magdalena Góralczyk odczytała fragment homilii, którą wypowiedział Papież Polak podczas inauguracji pontyfikatu w 1978 roku: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, Nie lękajcie się”; Michał Konopka przeczytał fragment przemówienia pt. Nigdy więcej wojny”, a Zuzanna Łatka – „Bądźmy ludźmi sumienia!”. „Nie pragnijmy Polski, która by nas nic nie kosztowała” usłyszeliśmy z ust Zuzanny Hudeckiej, zaś Kacper Skulich przypomniał o tym, by „Usłyszeć krzyk biednych”. Małgosia Czechowska przeczytała wezwanie Papieża, aby: „Nie wahać się powiedzieć nie wyzyskowi (…) przemocy (…)nienawiści”. Fragmenty przemówień pt. „Mówić „tak” ludzkiemu życiu” i „Nie daj się zwyciężyć złu” przybliżyli nam Wojciech Madej i Mateusz Olas. „Każdy z Was Młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć…usłyszeliśmy dzięki Zuzannie Rumin.

Konferansjerami podczas tegorocznego spotkania z okazji XXIII Dnia Papieskiego byli: Antonina Giża, Emilia Maślanka i Jan Gidmański. Jednak największe wzruszenie wzbudziła wśród obecnych Barka” – ulubiona pieśń Karola Wojtyły, która została wspólnie wykonana przez wszystkich.

Ogromnie cieszy fakt, że wciąż nie brakuje młodych ludzi, którzy chcą pogłębiać twórczość literacką i nauczanie Papieża Jana Pawła II, lecz przede wszystkim swoją postawą i zaangażowaniem dają innym świadectwo wiary i miłości.

———

On the 23rd October in the school hall took place a verbal and musical performance, held within
the confines of commemorating the 45. anniversary of John Paul II pontificate. The event, open to all students willing to participate, was also a form of summary to all activities and school competitions attributable to Karol Wojtyła’s literary works.The School Headteacher, present during the event, handedcertificates to the laureates of the aforementioned competitions.The 1st and 2nd place in
the competition „Cywilizacja życia” was taken by Mateusz Nowak (class Ib) and Zuzanna Łatka (class Id) respectively. Over 20 students from our school were engaged in the arrangements of the performance, during which we hosted a dance group from Educational and Pedagogical Center in Będzin. A family scene, which was performed by Julia Skowronek, Michał Konopka, Wojtek Madej and Mateusz Olas who was also the maincoordinator of the event set the mood of the meeting. The joy of living in a family, relations based on friendship, love, care, trust and Faith in God was the subjectmatter of the performance. In addition to beautifully performedcantos: „Habemus Papam” (Dominika Trzebińska) and „Nie zastąpi Ciebie nikt” (Magdalena Góralczyk, Maria Haberka, Maria Niedbała, Natalia Popławska, Emilia Ferdek), on the stagewe could see the vocal appearance of our guests in the piece „Lolek” by Magda Anioł as well as integrative dance to the poem„Słowiański Papież” by Juliusz Słowacki. The audience could alsohear important words delivered by Saint John Paul II during hispapacy. Hence: Magda Góralczyk read the first words aired duringthe inauguration of the pontificate in 1978: „Do not be afraid. Open wide the doors for Christ„. Michał Konopka read a passagefrom the speech „No more war!”, Zuzanna Łatka – „Be the people of conscience!”. „Do not desire Poland that would not cost usanything” – we heard from Zuzanna Hudecka, whereas Kacper Skulichappealed’ to „Hear the cry of the poor”. Małgosia Czechowska reminded us the adjuration „To not hesitate to say no to the exploitation (…), violence (…), hatred”. The passages of speeches entitled „To say yes to human life” and „Do not let the evil win overwere read by Wojtek Madej and Mateusz Olas.Every one of you, young friends, finds in life some sort of yourown Westerplatte. Some dimension of tasks, which one mustundertake and fulfil. Some order of rights and values. Which one has to uphold and defend” – we heard thanks to Zuzanna Rumin.

The presenters during this year’s 23rd Papal Day were: Antonina Giża, Emilia Maślanka and Jan Gidmański. But the greatestemotions were induced by „Barka” we all sang along to. Whatmakes us extremely happy is that there are young people willingto expand their knowledge about Saint Pope John Paul II’s literaryheritage and teaching.