XXIII Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. prof. Waldemara Zillingera „Zillingierki fizyczne”

NewsyMożliwość komentowania XXIII Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. prof. Waldemara Zillingera „Zillingierki fizyczne” została wyłączona

24 marca 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXIII Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im. prof. Waldemara Zillingera „Zillingierki fizyczne”

Konkurs trwa 90 min, tematyka zadań konkursowych obejmuje treści i doświadczenia realizowane na lekcjach fizyki w szkole podstawowej.
Konkurs jest jednoetapowy składa się z dwóch części: zadań zamkniętych i otwartych.

Cel konkursu:

  • upamiętnienie wieloletniego dyrektora Liceum Stanisława Staszica, wybitnego nauczyciela fizyki prof. Waldemara Zillingera,
  • rozwijanie zainteresowania fizyką wśród uczniów szkół podstawowych,
  • utrwalenie i pogłębienie wiadomości zdobytych w szkole podstawowej,
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz analizy problemów,
  • kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,
  •  promocja IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w regionie.

Każdy uczestnik powinien przynieść :
1. legitymację szkolną
2. przybory do pisania, kalkulator prosty
3. zgodę rodziców na udział w konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka – załącznik nr 2
4. oświadczenie epidemiologiczne – załącznik nr 3

Prosimy o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.
Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie uczestnicy konkursu, bez wyraźnych oznak chorobowych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do dnia 21 marca 2022r. wg załącznika 1
( e-mail: nessing@poczta.fm z dopiskiem „ ZILLINGIERKI FIZYCZNE”)

 

Regulamin pod linkiem