XXIV Wojewódzki Konkurs Fizyczny im. prof. Waldemara Zillingera „Zillingierki fizyczne”

NewsyMożliwość komentowania XXIV Wojewódzki Konkurs Fizyczny im. prof. Waldemara Zillingera „Zillingierki fizyczne” została wyłączona

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

do udziału w XXIV Wojewódzkim Konkursie Fizycznym im. prof. Waldemara Zillingera: „Zillingierki fizyczne”

Konkurs odbędzie się 23 marca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Tematyka zadań konkursowych obejmuje treści i doświadczenia realizowane na lekcjach fizyki w szkole podstawowej. Konkurs jest jednoetapowy i składa się z dwóch części: zadań zamkniętych oraz otwartych. Czas trwania konkursu to 90 minut.

Cel konkursu:

  • upamiętnienie wieloletniego dyrektora naszego liceum, wybitnego nauczyciela fizyki – prof. Waldemara Zillingera;
  • zainteresowanie młodzieży szkół podstawowych fizyką;
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz analizy problemów;
  • kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce;
  • promocja IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w regionie.

Każdy uczestnik powinien przynieść :

  • legitymację szkolną;
  • przybory do pisania, kalkulator prosty;
  • zgodę rodziców na udział w konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka – Załącznik nr 2.

 

Prosimy o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.

Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie uczestnicy konkursu, bez wyraźnych oznak chorobowych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do dnia 17 marca 2023r. wg Załącznika nr 1 na adres e-mail: zillingierki.staszic@interia.pl z dopiskiem ZILLINGIERKI FIZYCZNE”.

 

Regulamin

 

Regulamin