Z głębokim żalem informujemy, że odeszła od nas na zawsze śp. Profesor Anna Żelechowska.

NewsyMożliwość komentowania Z głębokim żalem informujemy, że odeszła od nas na zawsze śp. Profesor Anna Żelechowska. została wyłączona

Oni byli, ale teraz już ich nie ma. Znowu życie odpowiada nie na temat. Coś zostało. Coś odeszło. Gdzieś się pali. Rękawiczka. Fotografia. Sznur korali.  Ewa Lipska

Z głębokim żalem informujemy, że odeszła od nas na zawsze śp. Profesor Anna Żelechowska.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę 20 stycznia o godzinie 11.00 w kaplicy przy Al. J. Mireckiego.

Profesorka Anna Żelechowska pracowała w „Staszicu” w latach 1990 – 2020 i była przez te 30 lat nie tylko szkolną bibliotekarką, ale też animatorką życia kulturalnego,organizatorką jubileuszy, koncertów, dużych projektów naukowo – artystycznych. Szkolna biblioteka, którą kierowała stała się miejscem ciepłym i  przyjaznym, a Profesorka byłapowiernicą i życzliwą duszą oraz wsparciem dla wielu pokoleń Staszicaków .

Zawsze kompetentna, uczynna, chętnie służyła pomocą, toteż była bardzo lubiana i poważana przez współpracowników oraz przełożonych.

Traktowała Szkołę jako wspólnotę pokoleń i tradycji. Była oddana w pracy na rzecz Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum oraz Fundacji Szkolnej. Utrzymywała żywy kontakt zarówno z absolwentami sprzed kilku jak i kilkudziesięciu lat. Choć nie była absolwentką „Staszica”, nawet nie urodziła się w Sosnowcu, była całym sercem oddana szkole, czuła jej ducha i była ekspertem w dziedzinie130 letniej historii szkoły.  Dla wszystkich zawsze miała czas, dobre słowo i życzliwe zainteresowanie.  

Pozostanie w naszej pamięci jako przykład Pedagoga i wzór dla przyszłych pokoleń nauczycieli „Staszica”.
Cześć Jej pamięci.