Z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w NGK (+ENG.VER)

NewsyMożliwość komentowania Z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w NGK (+ENG.VER) została wyłączona

W poniedziałek 2 października klasy patronackie 1d1 i 3c2 wybrały się na kolejną wartościową wycieczkę zorganizowaną przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Była to wizyta w fabryce japońskiej firmy NGK Ceramics w Dąbrowie Górniczej. Jest to jeden z dwóch oddziałów tej firmy stacjonujących w Polsce, drugi znajduje się w Gliwicach.

Wizyta zaczęła się od krótkiej prezentacji na temat powstania firmy, wytwarzanych produktów a także omówienia różnych miejsc pracy w fabryce. Uczniowie otrzymali wartościowy wgląd w kompetencje pracowników w różnych oddziałach a także możliwości pracy w placówce w Dąbrowie Górniczej. Następnie mieli oni szansę na własne oczy zobaczyć wielką halę produkcyjną obecną na terenie fabryki i zaobserwować proces powstawania wyspecjalizowanego filtru DPF do samochodów – flagowego produktu fabryki. Uczniowie uzyskali praktyczny wgląd w działanie maszyn i mieli szansę porozmawiać z pracownikami, którzy ich oprowadzali i mogli poznać działanie zaawansowanych robotów samoobsługowych.

Na koniec wycieczki uczniowie zostali oprowadzeni po różnych pokojach biurowych i zjedli obiad w stołówce dla pracowników.

On Monday, 2 October, patron classes 1d1 and 3c2 went on another valuable excursion organised by the Katowice Special Economic Zone. It was a visit to the factory of the Japanese company NGK Ceramics in Dąbrowa Górnicza. It is one of two branches of this company stationed in Poland, the other being in Gliwice.

The visit started with a short presentation about the origins of the company, the products manufactured and also an outline of various jobs at the factory. The students received valuable insight into the competences of the employees working at the various branches as well as job opportunities at the Dąbrowa Górnicza site. They then had the chance to see with their own eyes the large production hall present at the factory and observe the process of making a specialised DPF for cars – the factory’s flagship product. The students gained a practical insight into the functioning of the machinery, had the chance to talk to the employees who showed them around and were able to learn about the operation of the advanced self-service robots.

At the end of the tour, the students were guided through the various office rooms and had lunch in the staff canteen.

Piotr Fochtman 3c