Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy VI – VIII) do udziału w II. Rejonowym Konkursie Recytatorskim Twórczości Literackiej Karola Wojtyły– św. Jana Pawła II „Miłość mi wszystko wyjaśniła”

NewsyMożliwość komentowania Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy VI – VIII) do udziału w II. Rejonowym Konkursie Recytatorskim Twórczości Literackiej Karola Wojtyły– św. Jana Pawła II „Miłość mi wszystko wyjaśniła” została wyłączona

Konkurs jest organizowany pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Grzegorza Kaszaka, organizatorami są:

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu
oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

Cele konkursu to:
– ukazanie bogactwa osobowości papieża św. Jana Pawła II przez obcowanie z jego twórczością literacką i jej wartościami etycznymi, moralnymi, patriotycznymi i dydaktycznymi
– dzielenie się umiejętnościami recytatorskimi i talentem oratorskim
– uwrażliwienie na kulturę żywego słowa
– upamiętnienie 102 rocznicy urodzin Papieża Polaka

Zasady uczestnictwa:
– Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę uczestników
– Zgłoszenia należy kierować tylko na adres mailowy koordynatora, do 13 maja 2022r.
– Należy wypełnić i nadesłać poniższe formularze zgłoszenia
– Każdy uczestnik przygotowuje jeden dowolnie wybrany utwór poetycki lub fragment poematu Karola Wojtyły- św. Jana Pawła II
– Wyboru konkursowych utworów można dokonać korzystając z następujących publikacji:
Karol Wojtyła „Poezje, dramaty, szkice”
Jan Paweł II „Tryptyk rzymski”
lub innego dowolnego wydania dzieł poetyckich Karola Wojtyły

Kryteria oceny:
– Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (0-5 pkt)
– Interpretacja tekstu (intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia (0-5 pkt)
– Kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie) (0-5 pkt)
– Ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, oryginalność występu) (0-5 pkt)

Uczestnik może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Łączny czas recytacji nie może przekraczać 5 minut. Recytacji może towarzyszyć tło muzyczne.

Termin:
Recytacja odbędzie się 18 maja 2022r. ( środa) o godz. 12, w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Plac Zillingera 1, 41-206 Sosnowiec
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w tym samym dniu.

Serdecznie zapraszamy!

Koordynatorki konkursu:
mgr Anna Matusewicz- tel. 607-753-761
annamatusewicz@staszic.one.pl

mgr Barbara Podgórska – tel.516-518-935
barbarapodgorska@staszic.one.pl