Zaproszenie do udziału w XV Międzyszkolnym Konkursie „Młody Przyrodnik”

NewsyMożliwość komentowania Zaproszenie do udziału w XV Międzyszkolnym Konkursie „Młody Przyrodnik” została wyłączona

Zaproszenie do udziału w XV Międzyszkolnym Konkursie „Młody Przyrodnik”
Serdecznie zapraszamy pasjonatów BIOLOGII i CHEMII do udziału w XV Międzyszkolnym Konkursie „Młody Przyrodnik”.

Konkurs odbędzie się 25.03.2022 r. o godzinie 10.00

W pierwszym etapie uczniowie zmierzą się z trzydziestoma zadaniami testowymi. Dwanaście najlepszych osób zaprosimy do udziału w finale, w którym trzeba będzie rozwiązać dwa zadania laboratoryjne.

Jak się zgłosić?
Zgłoszenia przesyłają nauczyciele biologii i chemii do dnia 16.03.2022 r. na adres mlodyprzyrodnik2022@gmail.com. Zgłoszenie musi zawierać:

a) imiona i nazwiska zgłaszanych uczniów
b) imię i nazwisko oraz adres e-mail nauczyciela biologii lub chemii
c) pełną nazwę szkoły wraz z numerem telefonu

W dniu konkursu:
Na teren szkoły mogą wejść tylko uczestnicy konkursu. Prosimy o przybycie 20 minut przed rozpoczęciem konkursu.
Uczestnicy konkursu przynoszą ze sobą:
a) legitymację szkolną
b) przybory do pisania i kalkulatory proste
c) wypełnione i podpisane zgody oraz oświadczenia, które zostaną przesłane w odpowiedzi na zgłoszenie

Zakres tematyczny:
W obu etapach zadania będą oparte na treściach nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

CHEMIA:
1. Substancje i ich właściwości.
2. Wewnętrzna budowa materii.
3. Reakcje chemiczne.
4. Tlen, wodór i ich związki chemiczne. Powietrze.
5. Woda i roztwory wodne.
6. Wodorotlenki i kwasy.
7. Sole.

BIOLOGIA:

1. Klasyfikacja organizmów.
2. Różnorodność i jedność roślin.
3. Różnorodność i jedność świata zwierząt.