Zbiórka żywności Caritas (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania Zbiórka żywności Caritas (+ENG. Version) została wyłączona

30 listopada dobiegła końca szkolna zbiórka żywności, w ramach ogólnopolskiej akcji Caritas „Kromka Chleba w szkole” organizowanej co roku o tej porze. Celem akcji było uwrażliwienie społeczności, szczególnie młodych ludzi, na problemy bezdomnych, bezrobotnych i ubogich. „Chodzi o to, by ubóstwo nie było powodem wykluczenia społecznego, poniżenia i odrzucenia”.

W akcję zaangażowali się uczniowie i wolontariusze z niemal wszystkich klas naszego liceum! Zebrane produkty (w naszej szkole zbieraliśmy herbatę i przyprawy) zostaną przeznaczone na utrzymanie placówek Caritas – Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu, świetlic dla dzieci i młodzieży, schronisk dla bezdomnych, noclegowni, jadłodajni w Olkuszu.

Dziękujemy całej Staszicowskiej społeczności za otwartość i hojność!

Our school charity food collection ended on 30th November. It was a part of action of Caritas, named “Slice of Bread in school”. The focus of the action was to sensitize especially the young people to issues of the homeless, the unemployed, the poor. “The point is not to allow poverty be the cause of social exclusion, degradation nor denial.”

Almost all of our school classes and their students got involved in the action.

The collected food products ( we in our school had collected teas & spices) will be used in “Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu”, children’s & youth clubs, shelters & soup kitchens for homeless – all of them run by Caritas.

Many thanks to the Staszic community for their generosity & openness.