Spis Absolwentów

Imię i nazwiskoMaturaO absolwencie
Magdalena Gryczka-Ufelmatura 19** lekarz medycyny, ordynator Oddziału Noworodków Szpitala Nr 5 w Sosnowcu
Mieczysław Wolfkematura 1901/02profesor, światowej sławy fizyk, współodkrywca ciekłego helu, członek PAN
Artur Mihelmatura 1905prezydent miasta Sosnowca, potem Będzina, zginął na Syberii
Bolesław Gaweckimatura 1955profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Jan Ślaskimatura 1905profesor Akademii Rolniczej w Krakowie
Stanisław Arnoldmatura 1912/13historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Michał Rzadkiewiczmatura 1914doktor prawa, oficer sztabowy w I powstaniu śląskim, dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie
Cezary Zefing Uthkematura 1914major AK, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, zginął w Oświęcimiu w 1944 roku
Konstanty Ćwierkmatura 1915naczelny redaktor „Dziennika Zachodniego”, harcerz „Błękitnej Dwójki”, zginął w obozie koncentracyjnym w Gusen
Włodzimierz Kozarskimatura 1918/19adwokat, kierownik Biura Prawnego w Będzinie
Jan Kiepuramatura 1920/21śpiewak światowej sławy, walczył w powstaniach śląskich, brał udział w bitwie o Warszawę w 1920 roku; w czasie II wojny światowej organizował liczne koncerty dobroczynne na rzecz ofiar okupowanej Polski; plutonowy „Błękitnej Dwójki”. Zmarł w 1966 roku, na płycie nagrobnej w Alei Zasłużonych powązkowskiego cmentarza , gdzie został pochowany, umieszczono słowa: „Kiedy człowiek umiera, nie pozostaje po nim na tej ziemi nic oprócz dobra, które uczynił innym”.
Mieczysław Kozarskimatura 1920/21inżynier górnik, zawiadowca kopalni „Rehnard” , żołnierz września 1939 roku , zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu
Henryk Krasnodębskimatura 1921/22ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a następnie ""podchorążówkę"" lotniczą w Dęblinie. Zginął jako lotnik Dywizjonu 301 w randze porucznika. W roku 1942 jego ciało wyrzuciły na brzeg wody jeziora IJsselmeer w północnej Holandii. Jest pochowany na cmentarzu w Lemmer.
Jerzy Wacław Perzanowskimatura 1921/22inżynier mechanik, pierwszy mechanik na statku MS „Batory”. Zginął 13.09.1939 pod Kossakowem na Kępie Oksywskiej pod Gdynią, prowadząc swój pododdział do przeciwnatarcia. Pochowany na tamtejszym cmentarzu.
Maurycy Sapermatura 1921/22dyplomata, pracował w Ambasadzie Polskiej w Londynie, stale mieszka w Anglii
Jerzy Dmochowskimatura 1921/22rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie
Dobiesław Doborzyńskimatura 1921/22doktor fizyki, starszy asystent, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aresztowany wraz z profesorami Uniwersytetu, wywieziony do Oranienburga, wiązień Sachsenhausen i Dachau, rozstrzelany w Oświęcimiu w roku 1942
Wiesław Sautermatura 1922/23historyk, pisarz, harcerz- drużynowy „Błękitnej Dwójki”
Stanisław Turskimatura 1923/24matematyk, profesor i pierwszy powojenny rektor Politechniki Gdańskiej, przez 17 następnych lat rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Leonard Danilewicz I Tadeusz Heftmanmatura 1924/25inżynierowie, absolwenci Politechniki Warszawskiej, weszli w skład zespołu polskich kryptologów konstruktorów maszyny deszyfrującej „Enigma”, dzięki której w czasie II wojny światowej wywiad aliantów miał dostęp do tajnych niemieckich rozkazów i informacji
Jerzy Ponganismatura 1924/25Po trzyletnich studiach w Seminarium Duchownym w Warszawie został skierowany na wyższe studia teologiczne do Rzymu. Zły stan zdrowia nie pozwolił na ich dokończenie. Zmarł w 1932 roku w wieku 26 lat.
Michał Cieplińskimatura 1925/26pracownik rządu Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury D. D. Eisenhowera.
Ignacy Grochowiczmatura 1925/26prawnik i ekonomista, naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie
Edward Tomaszewskimatura 1925/26po wojnie wyemigrował do Australii, gdzie prowadzi własną farmę
Stefan Zawadzkimatura 1925/26sędzia, potem adwokat
Czesław Pietrzykmatura 1925/26specjalista nauk ekonomicznych, profesor, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Witold Zahorskimatura 1925/26specjalista w zakresie medycyny pracy, profesor i rektor śląskiej Akademii Medycznej, współtwórca Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu
Antoni Gawęckimatura 1926/27żołnierz września 1939,walczył w 23 pułku artylerii lekkiej, lekarz medycyny, kierownik Przychodni Reumatologicznej w Myszkowie
Wiktor Ostrowskimatura 1926/27podróżnik, pisarz, organizator wypraw górskich, fotograf, uczestnik walk pod Monte Cassino. Wiele lat spędził w Argentynie. Zmarł w 1992 roku.
Marian Frankmatura 1927/28specjalista nauk ekonomicznych, profesor i rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Wacław Bugajskimatura 1927/28dyrektor departamentu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki
Zygmunt Meyermatura 1927/28dyrektor departamentu w Ministerstwie Górnictwa, Prezes Państwowej Komisji Etatów
Stanisław Szpiganowiczmatura 1928(ur. w 1907 w Sosnowcu) był człowiekiem wielu pasji i umiejętności: aktorem, reżyserem, kompozytorem, pedagogiem, poetą, szachistą. Debiutował na deskach teatrów lwowskich w 1933 roku. Brał też udział w nagraniach słuchowisk tamtejszego radia. W sezonie 1937/8 był aktorem i reżyserem Teatru Miejskiego w rodzinnym Sosnowcu.W roku 1945 dołączył w Lingen do tworzonego przez Schillera przy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka Teatru Ludowego, a potem do zespołu Teatru Dramatycznego 2. Korpusu gen. Władysława Andersa. Pozostał na emigracji. Grał w teatrach polskich w Londynie. Publikował artykuły i recenzje teatralne, Pisał wiersze. Zmarł w Londynie w 1973 r. (za Polskim Słownikiem Biograficznym)
Stefan Łatamatura 1928/29wiceprezydent miasta Poznania
Kazimierz Turskimatura 1928/29magister inżynier mechanik, zatrudniony w Fabryce Samochodów Chevrolette`a, stale mieszkał w USA
Zygmunt Zillingermatura 1928/29żołnierz września 1939 roku, naczelnik inwestycji w Hucie „Zygmunt”
Juliusz Dobrowolskimatura 1928/29profesor, pracownik naukowy i dydaktyczny Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Witold Jakóbczykmatura 1928/29historyk, profesor Uniwersytetu Poznańskiego
Edmund Grabowskimatura 1928/29prezes Wyższego Urzędu Górniczego, wiceminister górnictwa i energetyki
Władysław Cieplińskimatura 1929/30dyrektor Fabryki Chemicznej w Bielsku-Białej
Zbigniew Egierskimatura 1929/30dyrektor departamentu w Ministerstwie Przemysłu
Antoni Gawędzkimatura 1929/30wiceminister górnictwa
Jerzy Horskimatura 1929/30adwokat, w czasie II wojny światowej minister finansów Rządu Polski Podziemnej, brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 73 Pułku Piechoty na froncie od Śląska do Tomaszowa Lubelskiego, uczestnik powstania warszawskiego, fundator nagrody dla najlepszego polonisty
Adam Lechmatura 1930/31ostatni wiceprezydent Sosnowca z ramienia PPS
Stefan Marzecmatura 1930/31wiceprezydent miasta Poznania
Czesław Starzyckimatura 1930/31lekarz weterynarii, kierownik lecznicy dla zwierząt w Przasnyszu
Wojciech Wołoszytnmatura 1930/31fundator stypendium im. Anny z Ogrodzkich i Maksymiliana Wolffów dla sieroty lub półsieroty- ucznia naszej szkoły
Zdzisław Brodzkimatura 1930/31pracownik naukowy Instytutu Lotnictwa, profesor i prorektor Politechniki Szczecińskiej
Henryk Dietelmatura 1930/31wnuk fundatora naszej szkoły, tytuł profesora muzyki uzyskał w konserwatorium w Monachium, stale mieszkał w Niemczech, zmarł w 1988 roku
Tomasz Gomoliszewskimatura 1930/31specjalista z zakresu topografii, profesor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
Stanisław Szczurowskimatura 1930/31doktor nauk medycznych, były adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszy lekarz w Sosnowcu, fundator nagrody dla najlepszego chemika
Aleksander Śniatyckimatura 1930/31(poprzednie nazwisko CIOPA), profesor matematyki, artysta malarz, pracownik dydaktyczny Politechniki Gdańskiej
Stanisław Sapotamatura 1930/31W latach 1953-1966 proboszcz parafii św. Mikołaja BW w Chełmie, a w latach 1970-1984 parafii Chrystusa Króla w Sosnowcu Klimontowie. Zmarł w 2007 r
Stefan Choińskimatura 1931/32po ukończeniu Politechniki we Lwowie pracował w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, kierując robotami przy regulacji Brynicy i Przemszy; w czasie okupacji chronił kolegów przed przymusowym wyjazdem na roboty do Niemiec, zatrudniając ich przy regulacji rzek; utonął ratując życie jednemu z kolegów
Antoni Ciemaszkomatura 1931/32lotnik, szef lotnictwa cywilnego w Brazylii i Argentynie.
Wiesław Eysymontmatura 1931/32inżynier elektryk, organizator Warszawskiego Koła Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu
Jerzy Gadomskimatura 1931/32inżynier mechanik w Biurze Uzbrojenia Wojskowego w Warszawie, projektant nowych jednostek uzbrojenia, zginął w Palmirach
Karol Giercuszkiewiczmatura 1931/32naczelny inżynier budowy tamy w Rożnowie
Mirosław Przybylskimatura 1931/32pułkownik Wojska Polskiego
Paweł Schonmatura 1931/32żołnierz kampanii wrześniowej, po wojnie wyemigrował do Brazylii, gdzie prowadzi własną firmę włókienniczo- handlową
Roman Barańskimatura 1931/32docent inżynier elektryk wysokich napięć i elektropneumatyki, pracownik dydaktyczny Politechniki Łódzkiej. Działalność naukowo-dydaktyczną łączył z pracą konsultanta w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Instytucie Energetyki i w Centrum Naukowym Kolejnictwa. Był autorem licznych artykułów i publikacji w prasie technicznej, kilku norm polskich i recenzentem książek; harcerz „Błękitnej Dwójki”, fundator nagród dla dwóch najlepszych absolwentów naszej szkoły (po raz pierwszy nagrody zostały przyznane w roku 1987). Po jego śmierci w 1986 roku fundację tę kontynuowała jego żona Marta Skorko-Barańska.
Ryszard Daldermatura 1932/33żołnierz września 1939roku, artysta plastyk, na stałe osiadł w Australii
Ludwik Dietelmatura 1932/33wnuk fundatora naszej szkoły, w czasie kampanii wrześniowej był ułanem pułku w Tarnowskich Górach, po wojnie magister inżynier chemik w niemieckich fabrykach, stale mieszka w Niemczech
Lucjan Garstkamatura 1932/33żołnierz września 1939, walczył w 23 pułku artylerii lekkiej, dyrektor Banku Polskiego w Katowicach
Kazimierz Skrzypiecmatura 1932/33uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, naczelnik Wydziału Rolnego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
Tadeusz Stelmachmatura 1932/33wyemigrował do USA, gdzie prowadzi firmę ubezpieczeniową
Włodzimierz Suchodolskimatura 1932/33żołnierz września 1939, uczestniczył w walkach 23 pułku artylerii lekkiej, partyzant Armii Krajowej
Władysław Gluzińskimatura 1932/33profesor, pracownik naukowy Głównego Instytutu Górnictwa, wykładowca Politechniki Gliwickiej, harcerz „Błękitnej Dwójki”
Stefan Nowickimatura 1932/33profesor, pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych
Stanisław Bomskimatura 1933/34długoletni nauczyciel matematyki w Liceum im. S. Staszica
Tadeusz Kamińskimatura 1933/34dyrektor ekonomiczny PRG w Mysłowicach
Jerzy Krammatura 1933/34nauczyciel, uczestnik powstania warszawskiego, autor wielu prac z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka polskiego, polonista, który ponad 50 lat przepracował w szkołach średnich i wyższych. Zmarł w 1994 roku.
Tadeusz Ruzikowskimatura 1933/34dyrektor departamentu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki
Bogdan Kanafamatura 1933/34Był proboszczem między innymi w Parafii św. Mikołaja w Wilkowiecku (1950-58) oraz w latach 1967 – 91 w Parafii św. Marcina w Wiewcu. Zmarł 2 kwietnia 2001 r.
Mirosław Czarnomskimatura 1934/35dyrektor naczelny Elektromontażu 3
Stanisław Jaśkiewiczmatura 1934/35pułkownik Wojska Polskiego
Władysław Kępińskimatura 1934/35żołnierz września 1939 roku, asystent dyrektora Elektromontażu Katowice
Euzebiusz Łyszkiewiczmatura 1934/35naczelny inżynier w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkaniowych w Sosnowcu
Bogusław Siejeńskimatura 1934/35żołnierz kampanii wrześniowej, a następnie lotnik w Siłach Zbrojnych na Zachodzie, stale mieszka w Adenie
Włodzimierz Dahligmatura 1934/35profesor chemii, dziekan Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej, Wiceprezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie
Stanisław Królikowskimatura 1934/35pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Poznańskiego
Jan Zeydler-Zborowskimatura 1934/35profesor, pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Poznańskiego
Konrad Podgórskimatura 1934/35nie żyje
Jan Czaplickimatura 1935/36żołnierz kampanii wrześniowej, potem uczestnik walk na Zachodzie, po wojnie na stałe osiadł w USA, gdzie prowadzi farmę w Kalifornii
Adolf Gelibtermatura 1935/36lekarz medycyny, stale mieszkał w Anglii
Tadeusz Kozubowskimatura 1935/36drużynowy „Błękitnej Dwójki”, żołnierz września 1939 roku, zginął w walkach o Francję w 1940 roku
Stanisław Krówkowskimatura 1935/36lekarz medycyny i stomatolog, ordynator szpitala miejskiego
Tadeusz Kularmatura 1935/36prowadzi własną firmę handlową, stale mieszka w USA
Witold Majchrowskimatura 1935/36żołnierz Armii Krajowej, w czasie wojny nadzorował akcję przerzutów Polaków na Zachód, po wojnie wyemigrował do Anglii, gdzie prowadzi zakład jubilerski
Wiesław Józef Poniatowskimatura 1935/36prozaik, autor słuchowisk radiowych i widowisk estradowych, pseudonim literacki Józef Ponitycki, zmarł w 1980 roku
Jerzy Sapermatura 1935/36wyemigrował do Australii, gdzie prowadzi swoją firmę przemysłową
Bohdan Zieleniecmatura 1935/36artysta grafik, oddelegowany na Kubę jako profesor malarstwa; ilustrator książek dla dzieci i młodzieży, między innymi cyku o Ani z Zielonego Wzgórza. Zmarł w 1973 r.
Jan Judamatura 1935/36profesor ochrony środowiska, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej
Stefan Dąbekmatura 1935/36minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
Jan Lechmatura 1935/36dyrektor departamentu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Marian Hessematura 1936/37oficer 1otnictwa, zginął w bitwie o Anglię
Bolesław Koneckimatura 1936/37dziennikarz, redaktor ekonomiczny „Trybuny Robotniczej”, redaktor naczelny „Samorządów Robotniczych”., żołnierz września 1939 roku
Jan Sutkowskimatura 1936/37inżynier mechanik, główny specjalista inwestycji kopalń w Okręgu Rybnickim
Adam Telatyckimatura 1936/37w czasie okupacji prowadził firmę, która zaopatrywała Armię Krajową w materiały chemiczne służące do wyrobu amunicji, aresztowany w ostatnim etapie wojny zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau
Zbigniew Wąsmatura 1936/37farmaceuta, kierownik apteki we Wrocławiu
Zbigniew Witczyńskimatura 1936/37żołnierz AK, znalazł się w jednym z pierwszych transportów więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, w obozie przebywał do 1945 roku, po ukończeniu Politechniki Warszawskiej pracował jako inżynier chemik w Instytucie Chemii w Warszawie
Stefan Zalcmatura 1936/37operator filmowy, studiował w szkole filmowej w Paryżu, w czasie wojny działał w partyzantce, zginął w Wilnie
Czesław Adamskimatura 1936/37profesor, pracownik naukowy i dydaktyczny Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
Marian Medyńskimatura 1936/37pracownik naukowy i dydaktyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu
Zdzisław Szmalmatura 1936/37specjalista w zakresie chemii analitycznej, pracownik naukowy Instytutu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, drużynowy „Błękitnej Dwójki”
Jacek Wojciechowskimatura 1936/37profesor Politechniki Wrocławskiej, harcerz „ Błękitnej Dwójki”
Janusz Bernardzikiewiczmatura 1937/38specjalista budowy maszyn włókienniczych, stale mieszka w Anglii
Jerzy Bolkowskimatura 1937/38pracownik Komisji Planowania w Warszawie, w czasie wojny więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu
Kazimierz Budzyńskimatura 1937/38(poprzednie nazwisko HERMAN) , żołnierz września 1939 roku, dyrektor naczelny Huty „Katowice”
Brunon Chaberkamatura 1937/38żołnierz kampanii wrześniowej 1939 roku, po wojnie wyjechał do Australii, gdzie prowadzi swoją farmę
Jerzy Czarskimatura 1937/38aktor teatru w Zabrzu, potem w Sosnowcu, pisarz- humorysta, autor humoresek i skeczów dla potrzeb okazjonalnych
Zbigniew Czerpińskimatura 1937/38żołnierz września 1939 r., walczył na szlaku od Będzina do Tomaszowa Lubelskiego w 23 pułku artylerii lekkiej, pułkownik Wojska Polskiego
Zdzisław Guzikmatura 1937/38nauczyciel, dyrektor Liceum w Świnoujściu, żołnierz września 1939 roku, uczestnik powstania warszawskiego
Leszek Kobelińskimatura 1937/38dyrektor naczelny kopalni „Rozbark” , „Sośnica” oraz innych
Józef (Izrael) Kożuchmatura 1937/38członek ruchu syjonistycznego w Sosnowcu, stał na czele organizacji Hanoar Hacijoni, której zadaniem było propagowanie postaw syjonistycznych wśród sosnowieckiej młodzieży żydowskiej. Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność mającą na celu ratowanie Żydów. W dniach 1-3 sierpnia 1943 zorganizował i stanął na czele zrywu powstańczego w getcie sosnowiecko-będzińskim na Środuli. Zginął w czasie likwidacji getta.
Zdzisław Majewskimatura 1937/38dyrektor naczelny „Fakopu”, żołnierz września 1939 roku
Kazimierz Mizerskimatura 1937/38dyrygent szkolnej staszicowskiej orkiestry, brał udział w kampanii wrześniowej, potem w bitwie pod Monte Cassino, po wojnie wyemigrował do Argentyny
Stanisław Owczarekmatura 1937/38brał udział w kampanii wrześniowej, a potem w kampanii francuskiej, po wojnie skończył studia w Zurychu, jako doktor fizyki pracował w firmie Browen-Bowery, stale mieszka w Szwajcarii
Tadeusz Pawlickimatura 1937/38żołnierz września 1939 roku, potem żołnierz Armii Polskiej na Zachodzie, po wojnie wyemigrował do USA, gdzie prowadzi firmę handlową
Jan Antoni Strzeleckimatura 1937/38drużynowy „Błękitnej Dwójki”. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku będąc dowódcą II plutonu w 23 pułku artylerii lekkiej. W walce pod Tomaszowem Lubelskim został ranny. Współzałożyciel Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu oraz Fundacji Szkolnej im. Stanisława Staszica. W 1997 roku otrzymał medal i tytuł „Honorowego Absolwenta IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu”, a od 1998 roku był Honorowym Patronem Szkoły. Dnia 8 lutego 2008 r. otzrymał odznaczenie ""Zasłużony dla Miasta Sosnowca"". Zmarł 20 marca 2011 r.
Zygmunt Turlińskimatura 1937/38żołnierz września 1939 roku, po wojnie wyjechał do Kanady, gdzie pracował w Urzędzie Pocztowym, stale mieszka w Kanadzie
Tadeusz Laskiewiczmatura 1937/38żołnierz września 1939 roku, profesor matematyki, nauczyciel w college`u w Anglii
Roman Retmanmatura 1937/38profesor filologii angielskiej i francuskiej- tytuł uzyskał w Sorbonie, stale mieszka w Kanadzie
Artur Zalegamatura 1938/ 39prowadził firmę handlową w USA, gdzie stale mieszkał
Jan Blochmatura 1938/39prezes Towarzystwa Polsko- Węgierskiego, stale mieszka na Węgrzech
Czesław Ilonkiewiczmatura 1938/39dyplomata, pracownik ambasady w Japonii
Czesław Kuziamatura 1938/39lekarz medycyny, ordynator szpitala w Zawierciu
Jan Luchowiecmatura 1938/39pułkownik, specjalista do spraw sprzętu lotniczego
Władysław Łukasiewiczmatura 1938/39zmienił nazwisko na DALUCAS, doktor medycyny, jest przedstawicielem farmaceutycznej firmy „Santos”, stale mieszka w Szwajcarii
Stanisław Nowickimatura 1938/39walczył w Armii Polskiej na Zachodzie , ranny pod Tobrukiem, wybitny polonista, miłośnik książek, stale mieszka w Anglii
Adam Rechtszaftmatura 1938/39w czasie wojny wyprowadzony z getta warszawskiego przez swojego kolegę ze „Staszica” Hamankiewicza, po wojnie był dyrektorem „Orbisu „ w Warszawie, potem wyjechał do Australii, gdzie obecnie prowadzi swoją fabrykę
Tadeusz Rombuszekmatura 1938/39pułkownik, specjalista do spraw materiałów pędnych.
Henryk Sapermatura 1938/39WPTHW Wrocław
Wiesław Nasiłowskimatura 1938/39profesor chirurgii, specjalista w dziedzinie oparzeń, zmarł w roku 1982
Zbigniew Szreniawskimatura 1938/39profesor, dziekan Wydziału Farmakologii Doświadczalnej Akademii Medycznej w Warszawie, drużynowy „Błękitnej Dwójki”
Zbigniew Apolinary Zawadzkimatura 1938/39profesor, światowej sławy specjalista w zakresie medycyny wewnętrznej i hematologii, uczestnik powstania warszawskiego, fundator nagrody im. Jerzego Reflera dla najlepszego absolwenta z biologii, obecnie jest dyrektorem Działu Immunologii Klinicznej w Memorial Hospital w Pawtucket (USA)
Jerzy Bekkermatura 1945dyrektor Państwowej Dyspozycji Mocy
Mirosław Bieńmatura 1945dyrektor Narodowego Banku Polskiego w Katowicach
Wojciech Bitnerowskimatura 1945dyrektor Biura Związków i Zrzeszeń Branżowych CZKR, harcerz „Błękitnej Dwójki”
Andrzej Błachmatura 1945lekarz, dyrektor szpitala w Lęborku
Janina Brzezińskamatura 1945z domu PORCZYŃSKA, kierownik Pracowni Projektów Przemysłu Węglowego
Sylwester Calickimatura 1945kierownik inwestycji w Dyrekcji Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Sosnowcu
Tadeusz Dąbrowskimatura 1945dyrektor naczelny Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego w Katowicach
Zbigniew Falkowskimatura 1945dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznej w Gliwicach, harcerz „ Błękitnej Dwójki”
Antoni Gajzlermatura 1945pułkownik, lekarz wojskowy
Wacław Gaymatura 1945pianista, kompozytor i dyrygent. Współpracował z Centralnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego, Państwową Filharmonią, Operą Warszawską, radiem i telewizją. Odbył trasy koncertowe po Niemczech, Francji, Finlandii i Włoszech. Zmarł w 2001 roku
Marian Grabowskimatura 1945docent, główny mechanik w przedsiębiorstwie „Prozmet” w Gliwicach
Zbigniew Grabowskimatura 1945magister inżynier chemik, dyrektor naczelny koksowni w Zabrzu
Tadeusz Grałekmatura 1945artysta muzyk
Jerzy Grochowiczmatura 1945nauczyciel, dyrektor Technikum Budowlanego w Sosnowcu
Stanisława Gwiazdowskamatura 1945lekarz, ordynator Szpitala w Czeladzi
Zdzisław Hylamatura 1945pułkownik, specjalista do spraw budowy lotnisk , zastępca szefa Zarządu Lotniskowego Wojsk Lotniczych
Zdzisław Karchmatura 1945dyrektor huty w Jaworznie Szczakowej
Zygmunt Kiersztejnmatura 1945dyrektor Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Remontowego Przemysłu Węglowego w Bytomiu
Stefan Kowalskimatura 1945doktor medycyny, ordynator Kliniki Diabetycznej w Katowicach
Tadeusz Kowalskimatura 1945doktor nauk medycznych, ordynator kliniki chirurgicznej, harcerz „Błękitnej Dwójki”, w czasie wojny żołnierz GL PSS (AK)
Dionizy Kozińskimatura 1945dyrektor naczelny „Mostostalu” w Poznaniu, harcerz „Błękitnej Dwójki”
Antoni Lindnermatura 1945inż. leśnik, pracownik NIK-u w Katowicach
Tadeusz Lorencmatura 1945pułkownik, specjalista do spraw budownictwa, dyrektor Departamentu Wojskowego Ministerstwa Budownictwa
Mirosław Madejskimatura 1945pułkownik, specjalista bankowiec, pracownik Narodowego Banku Polskiego
Stanisław Maszczykmatura 1945inż. mechanik, pracownik NIK-u w Katowicach
Witold Nowickimatura 1945adwokat
Józef Piechotamatura 1945ostatni drużynowy „Błękitnej Dwójki”, inżynier mechanik, dyrektor Przedsiębiorstwa Technicznego w Poznaniu
Jan Rollingmatura 1945dyrektor naczelny „Transgóru” w Sosnowcu
Janusz Rudzińskimatura 1945pułkownik Wojska Polskiego
Wiesława Rymarczykmatura 1945ordynator Szpitala w Czeladzi
Feliks Serafinmatura 1945dyrektor inwestycyjny DOKP w Katowicach
Janusz Stelmaszczykmatura 1945przez ponad 50 lat prowadził w Sosnowcu przejęty po ojcu zakład fotograficzny
Henryk Stoksikmatura 1945doktor medycyny, stale mieszka w Australii
Czesław Struzikmatura 1945kierownik Zakładu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych
Czesław Undakmatura 1945pułkownik lotnictwa
Bogusław Wiencierzmatura 1945doktor nauk medycznych, naczelny lekarz szpitala w Będzinie
Bronisław Wleciałmatura 1945wyemigrował do USA, gdzie jest bankierem
Ryszard Adamekmatura 1945profesor, specjalista do spraw górnictwa, pracownik dydaktyczny Politechniki Śląskiej
Marian Chrzeszczykmatura 1945profesor Politechniki śląskiej w Gliwicach
Andrzej Fabrycymatura 1945profesor i prorektor Politechniki Szczecińskiej
Zdzisław Karchmatura 1945profesor Politechniki śląskiej w Gliwicach
Edward Kozińskimatura 1945profesor nauk medycznych, pracownik dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
Stanisław Magasmatura 1945pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Poznańskiego
Władysław Nasiłowskimatura 1945ekspert medycyny sądowej, profesor, pracownik naukowy i dydaktyczny Śląskiej Akademii Medycznej, prezes Sądu Naczelnego Izby Lekarskiej w Warszawie ; harcerz „Błękitnej Dwójki”, w czasie wojny żołnierz GL PSS(AK)
Adam Ostrowskimatura 1945profesor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, w czasie wojny żołnierz AK
Jan Szarkowskimatura 1945specjalista inżynierii biochemicznej, profesor, pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN
Zdzisław Śliwamatura 1945profesor, pracownik naukowy i dydaktyczny Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
Mirosław Wieczorekmatura 1945profesor, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i patomorfologii, pracownik naukowy i dydaktyczny śląskiej Akademii Medycznej, członek Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN
Henryk Wójcikmatura 1945artysta plastyk, pracownik dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Janusz Ziółkowskimatura 1945socjolog, profesor i rektor Uniwersytetu Poznańskiego, były minister stanu- szef kancelarii Prezydenta RP, zmarł w kwietniu 2000 r.
Bolesław Gruszczyńskimatura 1945wiceminister energetyki
Zenon Kucytowskimatura 1945dyrektor departamentu w Ministerstwie Górnictwa
Tadeusz Lorencmatura 1945dyrektor Departamentu Wojskowego Ministerstwa Budownictwa
Józef Luchowicmatura 1945dyrektor departamentu w Ministerstwie Rolnictwa, drużynowy „ Błękitnej Dwójki”
Jan Nowakmatura 1945Pracował w ośrodku duszpasterstwa głuchoniemych. Był proboszczem między innymi Parafii pw. Św. Katarzyny w Sąspowie. Związał się z parafią pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łagiszy, gdzie pracował jako wikariusz i gdzie zamieszkał po przejściu na emeryturę. W Łagiszy pozostał do końca życia. Zmarł w 2001 roku.
Jerzy Szczurowskimatura 1945Był proboszczem parafii św. Rozalii z Palermo w Przerąbiu, Parafii św. Michała Archanioła w Dworszowicach Kościelnych, zmarł 31 maja 1979 r. w Siewierzu
Maciej Szczepańskimatura 1945/46prezes Komitetu ds. Radia i Telewizji w latach 1972-1980
Andrzej Tytzmatura 1945/46adwokat
Lech Gembickimatura 1945/46profesor, pracownik naukowy i dydaktyczny Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Mirosław Kańtochmatura 1945/46profesor, ekspert w zakresie wirusologii, kierownik Zakładu Wirusologii w Państwowym Zakładzie Higieny, członek PAN
Tadeusz Szczerbamatura 1946/47przewodnik górski, autor wielu opracowań książkowych o Tatrach
Zbigniew Trzmielmatura 1946/47kierownik zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Przemysłu Węglowego w Mysłowicach
Miłosław Jan Kołodziejczykmatura 1946/47ksiądz, profesor i rektor Seminarium Duchownego w Częstochowie, biskup Diecezji Częstochowskiej, zmarł w 1994 roku
Bolesław Zawodniakmatura 1946/47profesor, pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu w Poznaniu
Miłosław Jan Kołodziejczykmatura 1946/47biskup Diecezji Częstochowskiej. Zmarł w 1994 r.
Henryk Bałazińskimatura 1947/48naczelny dyrektor Fabryki Taboru Tramwajowego w Chorzowie
Tadeusz Dworczyńskimatura 1947/48naczelny dyrektor Fabryki Sklejek w Białymstoku, a także Fabryki Zapałek w Czechowicach- Dziedzicach, drużynowy „Błękitnej Dwójki”
Witold Gierszmatura 1947/48reżyser filmowy
Zbigniew Kiersztejnmatura 1947/48reżyser filmowy, pracownik Wytwórni Filmów Oświatowych
Bolesław Kowalskimatura 1947/48pracownik naukowy i dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Mieczysław Luciakmatura 1947/48profesor, specjalista w zakresie anatomii patologicznej, rektor ¦ląskiej Akademii Medycznej, członek PAN
Wojciech Blochmatura 1948/49dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia w Poznaniu
Zbigniew Bogdańskimatura 1948/49aktor, reżyser, dyrektor Teatru w Gdyni, obecnie aktor i reżyser Teatru Wielkiego i Narodowego w Warszawie.
Jerzy Gajdamatura 1948/49dyrektor przedsiębiorstwa ”Transbud” w Krakowie
Adolf Huttmatura 1948/49dyrektor „Domu Książki” w Białymstoku
Lucjan Czesław Kalembamatura 1948/49generalny projektant Biura Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach
Ryszard Kałamagamatura 1948/49pułkownik wojsk łączności, specjalista łączności Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Stanisław Królikowskimatura 1948/49generalny projektant firmy „Radwar” w Warszawie
Tadeusz Łuckośmatura 1948/49dyrektor naczelny PMUG w Katowicach
Andrzej Nawrockimatura 1948/49dziennikarz, redaktor naczelny „Sportu”
Kazimierz Podsiadłomatura 1948/49główny inżynier Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej
Tadeusz Rezlermatura 1948/49architekt, dyrektor naczelny Biura Projektów Służby Zdrowia w Katowicach
Robert Słabymatura 1948/49prawnik, pracownik „Lot-u”
Janusz Stryjewskimatura 1948/49dyrektor naczelny Huty Metali Kolorowych w Katowicach- Szopienicach
Cezary Szwarcmatura 1948/49dyrektor naczelny kopalni „Wesoła”
Marek Witkowskimatura 1948/49artysta Operetki Warszawskiej
Bronisław Włodarskimatura 1948/49artysta, metaloplastyk
Waldemar Zimnymatura 1948/49lekarz, specjalista chirurg, kierownik Przychodni Kopalnianej w Chorzowie
Andrzej Kowalskimatura 1948/49artysta plastyk, profesor malarstwa i rysunku
Włodzimierz Meyermatura 1948/49doc. dr, pracownik naukowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Jerzy Podlejskimatura 1948/49profesor Politechniki Łódzkiej
Michał Wantrychmatura 1948/49docent doktor habilitowany, pracownik Wydziału Metalurgicznego Politechniki śląskiej w Gliwicach
Włodzimierz Warońskimatura 1948/49profesor, pracownik naukowy i dydaktyczny oraz prorektor śląskiej Akademii Medycznej
Witold Delipacymatura 1948/49chemik, dyrektor departamentu w Ministerstwie Przemysłu
Roman Łuczkiewiczmatura 1948/49dyrektor departamentu w Ministerstwie Energetyki i Energii Atomowej
Zbigniew Czechowskimatura 1949kierownik Pracowni Metrologicznej Politechniki Warszawskiej
Andrzej Dworczyńskimatura 1949/50pracownik naukowy i dydaktyczny Akademii Medycznej w Warszawie, harcerz „ Błękitnej Dwójki”
Jerzy Wojciechowskimatura 1949/50naczelnik ZHP, podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty i Wychowania
Stefan Dąbrowiakmatura 1950/51lekarz medycyny, ordynator w szpitalu w Czeladzi
Jan Kubiczekmatura 1950/51pułkownik Wojska Polskiego, pracownik dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Andrzej Słocińskimatura 1950/51pracownik naukowy Instytutu Lotnictwa w Warszawie
Janusz Durmałamatura 1951/52dziennikarz, redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”, „Rzeczpospolitej”, „ Wieczoru”
Ryszard Engelkingmatura 1951/52profesor matematyki, pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Lucjan Laprusmatura 1952/53dyrygent, profesor nauki o sztukach pięknych, pracownik dydaktyczny Akademii Muzycznej we Wrocławiu, kompozytor muzyki chóralnej
Adam Bartkiewiczmatura 1952/53święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku po ukończeniu studiów w Częstochowskim Seminarium Duchownym. Pracował jako wikary, a następnie proboszcz w parafiach Strzyżowice i Bukowno.
Józef Dudamatura 1952/53Był proboszczem między innymi w Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rybnej oraz Kościoła Trójcy Przenajświętszej w Zawierciu-Skarżycach. Zmarł w roku 1994 w Pińczycach.
Robert Żabówkamatura 1953/54długoletni nauczyciel biologii, doradca metodyk w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach, autor wielu publikacji z dziedziny turystyczno-krajoznawczej, miłośnik turystyki. Zmarł w1999 roku.
Marek Brodzkimatura 1953/54profesor, pracownik naukowy i dydaktyczny Politechniki śląskiej w Gliwicach
Maciej Gryczmańskimatura 1953/54profesor w Katedrze Geotechniki Politechniki Śląskiej, autor około 190 publikacji naukowych
Marek Starowieyskimatura 1953/54ksiądz, profesor patrologii Papieskiego Wydziału Teologii w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu oraz literatury chrześcijańskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Marek Starowieyskimatura 1953/54profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, potomek Aleksandra Fredry
Zbigniew Sobczykmatura 1954/55profesor Politechniki Częstochowskiej
Jerzy Jurkiewiczmatura 1955/56profesor nadzwyczajny dr hab. nauk medycznych, kierownik Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie, przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, delegat Rządu RP do Rady Europy, światowej sławy specjalista w zagadnieniach zwiazanych z nadcisnieniem wewnątrzczaszkowym, obrzękiem mózgu i zaburzenaimi krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego
Zbigniew Kapuścikmatura 1956/57artysta grafik
Lech Krajewskimatura 1956/57dyrektor firmy „TIMEX S. A.” w Warszawie
Janusz Mendelmatura 1956/57prezes firmy „EVE”
Andrzej Nowakowskimatura 1956/57dyrektor firmy „Mex” w Katowicach
Wiesław Blaschkematura 1957/58członek Polskiej Akademii Nauk, pracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Zakładu Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo- Energetycznego
Jadwiga Ciołowiczmatura 1958/59nauczycielka matematyki w szkole średniej w Ghanie
Elwira Czajka – Komormatura 1958/59doktor chemii, pracuje stale w Kanadzie
Bolesław Gadomskimatura 1958/59dyrektor działu produkcyjno- handlowego Państwowych Przedsiębiorstw Wydawnictw Kartograficznych
Lucyna Gruszczyńska-Jeleńskamatura 1958/59lekarz medycyny, wicedyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, Przewodnicząca Komisji Zdrowia w Radzie Miejskiej Sosnowca
Ewa Kellermatura 1958/59doktor chemii, prowadzi własną firmę
Maria Płonkamatura 1958/59współwłaścicielka księgarni „Arka” w Sosnowcu
Andrzej Wojciechowskimatura 1958/59dyrektor Zakładów Chemicznych „Organika- Azot”
Jadwiga Zaborowska – Kossmatura 1958/59były dyrektor Szpitala Nr 1 w Sosnowcu, ordynator oddziału noworodków
Elżbieta Muskat – Tabakowskamatura 1958/59profesor, dziekan Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tłumaczka znanych książek Normana Davies’a „Europa” oraz „Boże igrzysko”
Ewa Brzeskamatura 1959/60nauczycielka, były wicedyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zakładzie Energetycznym w Będzinie
Adam Janusz Grymekmatura 1959/60kapitan żeglugi wielkiej, inżynier nawigator, uczestnik wyprawy na Antarktydę statkiem m/s „Zawichost”
Ewa Nowakowskamatura 1959/60z d. Nizińska, lekarz medycyny, kierownik przemysłowej przychodni lekarskiej w Sosnowcu
Halina Przetacznikmatura 1959/60z d. Kołodziej, absolwentka filologii francuskiej, nauczycielka języka francuskiego w Liceum im. S. Staszica, opiekunka Szkolnego Koła PCK
Urszula Rottmatura 1959/60kierownik rehabilitacji w Szpitalu Nr 1 w Sosnowcu
Henryka Smok-Woźniakmatura 1959/60nauczycielka, były dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 w Sosnowcu
Jacek M. Żuradamatura 1961/62profesor elektroniki i informatyki, od 1979 roku stale przebywa w USA. Jest jednym z współtwórców dziedziny sieci neuronowych, autorem książek i redaktorem naczelnym Transactions on Neural Networks, Fellowem IEEE oraz profesorem tytularnym w Polsce.
Andrzej Szotmatura 1962/63mgr inż., specjalista budowy samolotów, pracownik naukowy Instytutu Lotnictwa w Warszawie
Marta Chróscielewskamatura 1963/64długoletnia nauczycielka wychowania technicznego i plastyki w Liceum im. S. Staszica, animatorka życia plastycznego w szkole, współtwórczyni Muzeum Szkolnego
Sławomir Nowakmatura 1963/64profesor nadzwyczajny Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pełnił funkcje dyrektora oraz v-ce dyrektora tego instytutu. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Geometrii i Topologii Instytutu Matematyki UW, Prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członkiem Zarządy Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Jacek Maria Majchrowskimatura 1964/65profesor prawa, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem wielu publikacji naukowych, specjalistą z zakresu II Rzeczpospolitej. Od 2002 roku pełni funkcję Prezydenta Miasta Krakowa.
Tomasz Radeckimatura 1966/67aktor teatru w Jeleniej Górze, obecnie w Katowicach
Jerzy Borowiecmatura 1966/67ksiądz, profesor Seminarium Duchownego w Częstochowie
Jerzy Borowiecmatura 1966/67profesor Seminarium Duchownego w Częstochowie. Wykładał teologię fundamentalną w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Częstochowie. Uczestniczył w kształceniu katechetów świeckich i zakonnych.
Irena Adamekmatura 1967/68z domu WRÓBLEWSKA, pracownik naukowy Instytutu Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Janusz Grabowskimatura 1967/68doktor medycyny, Naczelny Lekarz Szpitala nr 1 w Sosnowcu
Adam Prońmatura 1968/69absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktorat uzyskal na Uniwersytecie Pennsylwanskim (University of Pennsylvania) wykonujac pracę doktorską pod kierunkiem Alana G. MacDiarmida – laureata nagrody Nobla z chemii, habilitował się na Politechnice Warszawskiej. W latach dziwięćdziesiątych pracowal w przemyśle w kalifornijskiej firmie UNIAX Corporation (obecnie DuPont Displays), gdzie byl jednym z najbliższych współpracownikow Alana J. Heegera, rowniez laureata nagrody Nobla. Od 1993 roku profesor Politechniki Warszawskiej, od 1998 r dyrektor naukowy (directeur de recherche) w Komisariacie ds Energii Atomowej w Grenoble (Francja). W roku 2002 otrzymal nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uchodzącą za najbardziej prestizową nagrodę naukową w Polsce, tzw. “polskiego Nobla”. Jest autorem ponad 250 artykułów dotyczących polimerów przewodzących i elektroniki molekularnej oraz kilkunastu patentow międzynarodowych.
Ewa Borgoszmatura 1970/71z d. Piaskowska, nauczycielka wychowania fizycznego w Liceum im. S. Staszica
Elżbieta Marzecmatura 1971/72z d. Wardawa, absolwentka filologii francuskiej, nauczycielka języka francuskiego w Liceum im. S. Staszica
Renata Paturamatura 1971/72nauczycielka języka francuskiego w Liceum im. S. Staszica
Marek Wąsowiczmatura 1971/72magister wychowania fizycznego, nauczyciel WF w Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu
Andrzej Dziukmatura 1972/73współtwórca Teatru Witkacego w Zakopanem, reżyser, kierownik artystyczny i dyrektor tej placówki
Ewa Falukiewiczmatura 1972/73z d. Żur, absolwentka filologii angielskiej, nauczycielka języka angielskiego w Liceum im. S. Staszica
Wojciech Jarosmatura 1972/73dziennikarz, redaktor naczelny „Wiadomości Zagłębia”.
Anna Micińskamatura 1973/74z d. Gorzelak, nauczycielka ekonomii stosowanej i przedsiębiorczości w Liceum im. S. Staszica, inicjatorka współpracy szkoły z Fundacją im. S. Batorego
Dorota Ziembińskamatura 1974/75absolwentka filologii angielskiej, nauczycielka języka angielskiego w Liceum im. S. Staszica
Piotr Judamatura 1975/76pierwszy prezydent Sosnowca III Rzeczpospolitej z ramienia Komitetów Obywatelskich
Barbara Pigamatura 1975/76absolwentka matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zastepca Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach (1990 r.)
Stanisław Pisarekmatura 1975/76Absolwent oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Prowadzi własną firmę wydawniczą STAPIS, wydaje książki i albumy o górach i tyrystyce.
Katarzyna Zającmatura 1975/76z d. Kwapień, absolwentka filologii francuskiej, nauczyciel akademicki, przez kilka lat uczyła języka francuskiego w Liceum im. S. Staszica
Dionizy Czekajmatura 1977/78nauczyciel informatyki w Liceum im. S. Staszica
Dorota Gawronmatura 1977/78 z d. Piekarczyk, nauczycielka biologii, od 1995 roku wicedyrektor IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu
Elżbieta Bieńkowskamatura 1981/82z domu Moycho. Ukończyła orientalistykę w zakresie iranistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Od roku 2007 sprawuje urząd ministra rozwoju regionalnego, a od 2011 również senatora jako bezpartyjna kandydatka z ramienia Platformy Obywatelskiej. W 2011 otrzymała Nagrodę Kisiela.
Paweł Czerwmatura 1982/83doktor weterynarii, specjalista z zakresu chorób koni, pracownik naukowy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zmarł w 2003 r.
Beata Jaźwiecmatura 1983/84nauczycielka języka angielskiego w Liceum im. S. Staszica
Monika Karlikmatura 1983/84z d. Dąbrowiak, absolwentka filologii angielskiej, nauczycielka języka angielskiego w Liceum im. S. Staszica
Anna Wodzickamatura 1983/84z domu Borgieł, nauczycielka matematyki w IV Lo w Sosnowcu
Jarosław Pędzikmatura 1984/85Major Wojska Polskiego. Brał udział w wojskowej misji w Iraku w roku 2004.
Andrzej Mrózmatura 1985/86Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1992. Pracował min. W Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Sosnowcu, w latach 2006-2010 w Parafii św. Barbary w Jaworznie. Jest wikariuszem Bazyliki .p.w. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
Karol Winiarskimatura 1986/87nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum im. S. Staszica, radny miejski w Sosnowcu
Jarosław Kwiecieńmatura 1986/87Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej w Krakowie i Międzywydziałowych Studiów Dziennikarskich w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1993 roku. W latach 1993-95 wikariusz w parafii Niegowonice, 1995-99 wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu, 1999-2002 wikariusz w parafii św. Floriana w Sosnowcu, od 2002 do 2012 r. rzecznik prasowy Kurii Biskupiej w Sosnowcu, od 2008 roku także wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Sosnowcu, od 2012 roku administrator parafii Rodaki; od lipca 2013 r. proboszcz parafii pw. Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej w Rodakach.
Michał Kryczekmatura 1988/89absolwent Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel informatyki w Liceum im. S. Staszica
Barbara Wichermatura 1988/89z domu Błaut. Absolwentka nauczania początkowego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu. Autorka powieści fantastyczno-przygodowej: ""Tybald i przepowiednia Studni Praprzodków"". Obecnie mieszka we Francji.
Kornelia Połomska-Kucmatura 1990/91absolwentka filologii angielskiej, nauczycielka języka angielskiego w Liceum im. S. Staszica
Mariusz Juraszczykmatura 1990/91wikariusz parafii pw. NMP Różańcowej w Sosnowcu, w roku 2013 mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Osiedlu Stałym.
Anna Chowańskamatura 1991/92absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu ¦ląskiego, nauczycielka wiedzy o prawie w Liceum im. S. Staszica
Katarzyna Klonowskamatura 1991/92absolwentka filologii angielskiej, nauczycielka języka angielskiego w Liceum im. S. Staszica
Marcin Łęczekmatura 1991/92dziennikarz, redaktor „Trybuny”
Agnieszka Roszkowskamatura 1991/92z d. Łuczywo, pracownik naukowy Uniwersytetu ¦ląskiego, psycholog szkolny w Liceum im. S. Staszica
Daria Służałekmatura 1991/92nauczycielka biologii w Liceum im. S. Staszica
Piotr Madejamatura 1991/92Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1999 r. Pracował w parafii św. Antoniego Padewskiego w Wojkowicach. Uczył w miejscowym gimnazjum. Był współtwórcą Centrum Młodzieżowego „Tlen”, które wychodzi z atrakcyjną ofertą edukacyjną i wychowawczą do młodzieży. Pełnił funkcję ojca duchownego Sosnowieckiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie
Jakub Karnowskimatura 1991/92ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz studia MBA University of Minnesota (USA). Do roku 2003 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zagranicznego w Narodowym Banku Polskim. Obecnie jest jednym z dyrektorów w Banku Światowym w Waszyngtonie.
Grzegorz Kossmatura 1991/92Jest księdzem od 2004 roku. Przygotowanie do kapłaństwa odbył w sosnowieckim seminarium duchownym i na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1998). W latach 2004-2008 był wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach. Pełnił jednocześnie posługę diecezjalnego moderatora diakonii życia Ruchu Światło-Życie diecezji sosnowieckiej. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Bioetyki Papieskiego Uniwersytetu „Regina Apostolorum” w Rzymie.
Grzegorz Walotekmatura 1993/94absolwent matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Nauczyciel matematyki w IV LO w Sosnowcu. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu
Aleksandra Kiełtuckamatura 1994/95nauczycielka języka angielskiego w IV LO w Sosnowcu
Monika Wejdermatura 1994/95z domu Skulska, nauczycielka biologii w IV LO w Sosnowcu
Jagienka Wesołowskamatura 1994/95artystka grafiki, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Rafał Chajdugamatura 1998/98w roku 2005 przyjął sakrament kapłaństwa Przez cztery lata pracował w Strzemieszycach, a potem rok w Olkuszu. W roku 2010 został wysłany na misje do Starego Skałatu na Ukrainie.
Anna Poduszyńskamatura 1999/2000Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych z zakresu Edukacji Artystycznej. Na stałe współpracuje ze Szkołą Rysunku i Malarstwa w Krakowie oraz Wielkopolską Szkołą Architektury i Sztuki w Poznaniu. Ważniejsze cykle malarskie: „Żywioły”, „Barwy ochronne”, „Córka jeziora”. Pomysłodawczyni i współorganizatorka projektu „Afryka: Rytmy i rytuały” (2009-2010), który obejmował cykl warsztatów artystycznych oraz podsumowującą je wystawę pt. „Afryka. Sztuka/etnografia” w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress