Fundacja

Fundacja Szkolna im. Stanisława Staszica

…głównym przeznaczeniem człowieka tej ziemi jest aby dobrze czynił ludziom…

(Z testamentu Stanisława Staszica)

 Młodzież „Staszica” mierzy wysoko.

Działająca od blisko 20 lat Fundacja Szkolna im. Stanisława Staszica, uzyskując status organizacji pożytku publicznego (2018 r.) ma szansę sprawić, aby mierząc wysoko sięgać jeszcze wyżej!

Cele Fundacji:

  • Wspieranie młodzieży w rozwijaniu zainteresowań i zdolności
  • Stworzenie programów rozwojowych, stażowych, programów „równych szans”
  • Pomoc w realizacji inicjatyw szkolnych, nastawionych na współpracę na rzecz idei czy realizacji wspólnych celów
  • Wspieranie nauczycieli w rozwoju ich kompetencji zawodowych
  • Budowanie trwałych relacji pomiędzy szkołą, uczniami, absolwentami, sympatykami dla wspólnego zaangażowania w życie społeczności szkolnej i lokalnej

Początki Fundacji sięgają roku 1986, kiedy to zapisem testamentowym Roman Barański, absolwent Gimnazjum im. S. Staszica w Sosnowcu z roku 1932, rozpoczął coroczne fundowanie nagród dla dwóch najlepszych absolwentów. Kolejni fundatorzy, wywodzący się z grona absolwentów, rodziców oraz nauczycieli Liceum, poszerzyli ilość nagród i stypendiów do dziesięciu. Obecnie przyznawane są i wypłacane następujące nagrody i stypendia:

– im. Romana Barańskiego dla dwóch najlepszych absolwentów,
– im. Jerzego Horskiego dla najlepszego polonisty,
– im. Stanisława Szczurowskiego dla najlepszego chemika,
– im. Violetty Piaseckiej dla najlepszego historyka,
– im. Wojciecha Fularskiego dla najsympatyczniejszego absolwenta,
– im. Jerzego Reflera dla najlepszego przyrodnika,
– im. Waldemara Zillingera dla najlepszego fizyka,
– im. Andrzeja Jagiełłowicza dla najlepszego geografa,
– im. Henryka Nowakowskiego dla najlepszego sportowca,
– im. Marcina Pietrzyka dla pasjonata wiedzy o polityce i świecie współczesnym

Od Fundacja Szkolna im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Plac W. Zillingera 1 41-200 Sosnowiec ma status organizacji pożytku publicznego, co uprawnia ją otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych.

Fundacja zachęca do udzielenia jej wsparcia, aby stworzyć młodzieży warunki na miarę ich potrzeb i aspiracji.

Nr konta:
08 1560 0013 2220 9634 6000 0001

Zarząd Fundacji:
Janusz Kubicki – prezes zarządu
Ewelina Neska – wiceprezes zarządu
Agata Kaczyńska – sekretarz Fundacji
Izabela Dziedzic – członek zarządu
Konrad Pogoda – członek zarządu

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress