Historycy na spotkaniu z Mistrzem ?? (+ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania Historycy na spotkaniu z Mistrzem ?? (+ENG. VERSION) została wyłączona

16 marca uczniowie dwóch klas humanistycznych „Staszica” – IV c i II d po raz kolejny mogły przekonać się jak fascynującą nauką jest historia bowiem gościliśmy w naszej szkole Pana dr Pawła Dudę, który jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.

W kręgu szczególnych zainteresowań i badań Pana doktora znajdują się dzieje nowożytne, czyli czasy od końca XV do schyłku XVIII w. Czwartkowy wykład poświęcony był ustrojowi Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Mówił więc Pan doktor o genezie i strukturze polskiego parlamentu, o szlacheckich przywilejach, zakresie królewskiej władzy, dokumentach będących podstawą ustroju, ale nade wszystko o codziennej praktyce ustrojowej, a wszystko to w oparciu o oryginalną i dobrze obrazującą omawiane treści prezentacją multimedialną. Mogliśmy też poznać najnowsze stanowisko nauki na przykład na temat pojęcia „demokracja szlachecka” i jej poprawnego stosowania czy znaczenia i roli jaką odegrała w dziejach Konstytucja 3 Maja.

Zwłaszcza czwartoklasiści, którzy dokładnie za dwa miesiące zmierzą się z arkuszem maturalnym z historii byli bardzo zadowoleni ze spotkania, w trakcie którego w atrakcyjnej formie powtórzyli i przypomnieli w przekrojowym ujęciu duży fragment polskiej historii.


On March 16th our school had a special guest – dr Paweł Duda who is a researcher at History Institute of Silesian University. Our visitor specializes in the early modern period. The lecture focused on the system of the Polish-Lithuanian Commonwealth. It was a great opportunity to learn more about the genesis and structure of the Polish parliament and the nobles’ democracy. The talk was especially helpful for students of senior class who will surely use this knowledge in upcoming finals.