ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU!!! „KRAM Z POEZJĄ” – XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY IM. PROF. JERZEGO KRAMA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NewsyMożliwość komentowania ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU!!! „KRAM Z POEZJĄ” – XXIV WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY IM. PROF. JERZEGO KRAMA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH została wyłączona

XXIV  EDYCJA  „KRAMU  Z  POEZJĄ”: tegoroczne  warsztaty i konkurs, organizowane przez IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, odbyły się pod hasłem przewodnim: „Mit zawsze powraca… Inspiracje mitologiczne w kulturze”.

 

Warto zauważyć, iż kluczowe pojęcie w nazwie konkursu – poezja – nie określa w kulturze wyłącznie twórczości lirycznej. Zgodnie z tradycją może oznaczać literaturę piękną lub jeszcze szerzej – dzieła kultury, na co wskazuje grecki źródłosłów: tworzenie, wytwórczość, sztuka. W obiegu kultury z poezją zawsze łączyły się motywy i prawzorce mitologiczne, bo w nich zawiera się doświadczenie egzystencjalne człowieka.

Grono zainteresowanych uczestników-ósmoklasistów z różnych szkół podstawowych najpierw uczestniczyło w warsztatach poetyckich, podczas których zastanawialiśmy się, jakimi artystycznymi językami współcześni twórcy wyrażają archetypy i toposy mitów, które nieustannie inspirują wyobraźnię artystów oraz wpisują się w uniwersalne potrzeby odbiorców sztuki.

Czytanie poezji to szczególna przygoda duchowa, to poszukiwanie momentu olśnienia, w którym świat byłby dany zupełnie, do końca… W tej myśli ukryte jest wartościujące przekonanie: wiersz tym jest większy, im intensywniejsze wywołuje olśnienie. To zaś  sugeruje, iż lektura ma pewien cel ostateczny. Jest nim przedarcie się – do punktu, który w konkretnym doświadczeniu stanowi centrum poezji, centrum ujmowania świata w słowo…”.

I w taką duchową podróż udali się następnie uczniowie, którzy w pracy konkursowej interpretowali wybrany z arkusza wiersz: Wisławy Szymborskiej „Labirynt” lub  Tadeusza Różewicza „Prawa i obowiązki”.

Organizatorzy dziękują wszystkim Uczestnikom i Ich Nauczycielom języka polskiego!

Gratulujemy Zwycięzcom – zapraszamy  26 IV 2023, o godzinie 11:00, na VII Staszicowską Galę Mistrzów!  Mamy przyjemność ogłosić nazwiska Laureatów: 

I miejsce ex aequo:

  • KLAUDIA KMIECIK, SP 16 w Sosnowcu – uczennica Pani Iwony Ambroziak
  • AGATA ZELMOZER, SP 10 w Sosnowcu – uczennica Pani Agaty Musiał

II miejsce:

MATEUSZ MERMEL, SP 32 w Sosnowcu  – uczeń Pani Izabeli Lewandowskiej

III miejsce:

ŁUCJA JUDA, SP „Atena” w Sosnowcu – uczennica Pani Justyny Trzcińskiej-Rosik

 

Organizatorki XXIV KRAMU Z POEZJĄ:

Anna Dolińska-Konina, Agnieszka Charuza-Siechowska, Barbara Strączek