XVII WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY „BOMBA Z MATMY” im. prof. Stanisława Bomskiego

NewsyMożliwość komentowania XVII WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY „BOMBA Z MATMY” im. prof. Stanisława Bomskiego została wyłączona

Dnia 20 marca 2021 roku, tj. sobota o godz. 10:00 odbędzie się XVII Wojewódzki Konkurs Matematyczny „BOMBA Z MATMY” im. prof. Stanisława Bomskiego. Konkurs trwa 90 minut i składa się z pięciu zadań otwartych, z których każde punktowane jest w skali od 0 do 5 pkt.

Zakres tematyczny:
1) Liczby i działania. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych.
2) Podzielność liczb całkowitych. Reszty z dzielenia liczb całkowitych.
3) Potęgi i pierwiastki.
4) Obliczenia procentowe.
5) Wyrażenia algebraiczne i równania.
6) Figury geometryczne na płaszczyźnie.
7) Układ współrzędnych. Punkty symetryczne względem osi. Środek odcinka.
8) Geometria przestrzenna
9) Elementy statystyki i rachunku prawdopodobieństwa
10)Zastosowania matematyki (np. zastosowanie wzoru na prędkość)

Na zwycięzców i wyróżnionych czekają cenne nagrody!!!!!

Każdy uczestnik powinien przynieść :
1. legitymację szkolną
2. przybory do pisania
3. zgodę rodziców na udział w konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka – załącznik nr 2
4. oświadczenie epidemiologiczne – załączniki nr 3
Prosimy o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.
Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie uczestnicy konkursu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do dnia 17 marca 2021r.
wg załącznika nr 1. ( mail: konkurs.bombazmatmy@gmail.com).